Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

    Oznámení o záměru prodloužení termínu Veřejného návrhu
    22/02/2021

    Společnost Tanemo a.s. ze skupiny PPF oznamuje svůj záměr prodloužit termín závaznosti Veřejného návrhu na odkoupení části akcií společnosti MONETA Money Bank, a.s. (dále „MMB“) do 5. března 2021. Tanemo tak reaguje na množící se žádosti akcionářů MMB a správců majetkových podílů v MMB, kteří se během pandemické situace potýkají s delšími termíny pro splnění formálních požadavků pro akceptaci návrhu. Za nyní platných restrikcí proti šíření onemocnění COVID-19 jsou tyto úkony časově náročnější, než bývá obvyklé.

    Prodloužení doby závaznosti Veřejného návrhu na odkoupení části akcií MMB společností Tanemo je zcela v souladu s platnou nabídkou, která termín stanovuje na období od 8. února 2021 do 26. února 2021 s možností prodloužení do 5. března 2021, a bude uveřejněna na internetových stránkách MMB a v Obchodním věstníku.

    Zpět na tiskové zprávy