Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Oblastní galerie Liberec zahajuje výstavu 150 let české a slovenské fotografie
  21/06/2018

  Cenné fotografie Sudka, Funkeho, Drtikola a dalších českých a slovenských fotografů zvučných jmen ze sbírky PPF vystavuje od dnešního dne Oblastní galerie Liberec. Výstavu zahájí v 17.30 hodin slavností vernisáž v budově bývalých městských lázní. Unikátní soubor děl reflektujících vývoj fotografie i celé společnosti bude v oblastní galerii k vidění do konce září letošního roku. V průběhu prázdnin doplní expozici také speciální týdenní fotografické ateliéry pro děti. Kurátory výstavy jsou Lucie Mlynářová a Luděk Lukuvka.

  Výstava Sudek, Funke, Drtikol...Česká a slovenská fotografie ze sbírky PPF představí návštěvníkům Oblastní galerie Liberec 150 let české a slovenské fotografie. Výběr 131 originálních fotografií  je instalován v Bazénové hale a Ochozu bývalých městských lázní v Liberci od dnešního dne do 30. září 2018.

  „Záměrem výstavy, která čerpá z jedné z největších soukromých sbírek v České republice, je podat vyvážený obraz média, které se zejména při nástupu avantgardy sebevědomě začlenilo do uměleckého vyjádření své doby,“ uvádí kurátor výstavy Luděk Lukuvka.

  Výstava poskytne přehled o základní chronologii vývoje fotografie od piktorialismu přelomu 19. a 20. století
  až do současnosti. Vývoj fotografie mezi lety 1870 a 2018 představí také dobovou společenskou situaci, jejímž nejsilnějším zrcadlem fotografie byla i je. Poprvé je v takto uceleném souboru představen výběr toho nejlepšího ze sbírky fotografií PPF. „Výstava v Oblastní galerii Liberec je doposud nejkomplexnější a nejobsáhlejší expozicí z naší sbírky. V minulosti jsme vystavovali pouze menší tématické celky. Návštěvu jedné z těchto výstav si nenechal ujít herec Richard Gere, který patří k obdivovatelům díla Josefa Sudka. Velkou pozornost si získala také výstava v dublinské galerii současného umění Douglas Hyde Gallery, která ke 120. výročí narození Josefa Sudka představila výběr z jeho díla ze sbírky PPF irskému publiku,“ doplňuje informace Jan Řehák, ředitel PPF Art.   

  Výraznou linku výstavy tvoří ukázky ze slavných fotografických cyklů Josefa Sudka. Nechybí ani práce dalších osobností české fotografie, jako jsou Jaromír Funke, František Drtikol nebo Jaroslav Rössler. Ze současných autorů se v Liberci představí například Ivan Pinkava, Jiří Thýn, Alena Kotzmannová, autorská dvojice Polák – Jasanský
  či držitel ocenění Fotograf roku Czech grand design 2017 Václav Jirásek. „Důležitým aspektem výstavy je také přítomnost zástupců slovenské fotografie, která se pochopitelně v naší historii prolínala s tou českou.
  Bez slovenské fotografie by byl průřez vývojem fotografie u nás neúplný,“
  doplnil Luděk Lukuvka. Slovenské autory na výstavě reprezentují například Jano Pavlík nebo slovenští fotografové označovaní pojmem slovenská nová vlna - Miro Švolík, Tono Stano, Rudo Prekop a Vasil Stanko.

  Fotolaboratoř pro děti
  Expozici fotografií v Oblastní galerii Liberec doplní v letním období také týdenní výtvarné ateliéry pro děti.
  Tři cykly Fotolaboratoří jsou určeny dětem ve věku od 6 do 12 let a budou zaměřeny na práci a experiment s fotografickými technikami. „Období prázdnin je pro práci s dětmi ideální a my v mladých chceme vzbudit zájem o fotografii a umění už v raném věku. Galerie má být prostorem plným života,“ uvádí Jan Randáček, ředitel Oblastní galerie Liberec a dodává, že právě doprovodné programy lektorského oddělení velkou měrou přispívají k naplnění této filosofie. Odborného vedení kurzů se ujmou mladí fotografové, pod jejichž taktovkou se uskuteční také vernisáž výsledných prací účastníků kurzů. Letní výtvarné ateliéry proběhnou v termínech 16. – 20. 7., 13. – 17. 8. 2018 a 27. – 31. 8. 2018.                    

  Název výstavy: Sudek, Funke, Drtikol… Česká a slovenská fotografie ze sbírky PPF
  Místo konání: Oblastní galerie Liberec, Bazénová hala a Ochoz
  Termín: 21. června – 30. září 2018
  Kurátoři výstavy: Lucie Mlynářová, Luděk Lukuvka

  Zpět na tiskové zprávy