Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  O2: Rok 2013 byl rokem růstu mobilního internetu
  26/02/2014

  Rok 2013 lze právem považovat také za rok růstu mobilního internetu a dalšího rozšíření chytrých telefonů. O2 v České republice však posílilo svou pozici i v dalších hlavních oblastech.

  Přehled provozních výsledků

  Celkový počet zákazníků operátora O2 se od ledna do prosince 2013 zvýšil o 132 tisíc na 5,1 milionu. Meziročně sice mírně poklesl počet zákazníků předplacených služeb, úbytek byl ale kompenzován jejich častým přechodem na jeden z nových tarifů FREE, které přináší neomezené volání i SMS. Segment smluvních služeb tak celkově meziročně posílil o 158 tisíc nových zákazníků.

  Na nové FREE tarify přešlo již 70 % rezidentní báze. Úspěch těchto tarifů dokládají i provozní statistiky: průměrný zákazník s FREE provolá měsíčně o 66 minut více, což představuje nárůst o 33 %.

  V roce 2013 zahájilo provoz více než 40 virtuálních operátorů. O2 v této oblasti spolupracuje se třemi silnými hráči, prostřednictvím kterých se mu daří oslovovat další zákazníky. Podle odhadů drží Bleskmobil, Tesco Mobile a Mobil od ČEZ společně 60 až 70 % trhu virtuálních operátorů.

  Díky neomezeným tarifům a výhodné nabídce mobilních dat se meziročně zvýšily i prodeje chytrých telefonů. Jejich podíl v síti O2 dosáhl výše 35 %. Výnosy z mobilních datových služeb (bez SMS a CDMA) vykázaly 29,5% růst; výnosy z internetu v mobilu meziročně vzrostly o 166 %. V posledním čtvrtletí se také výrazně zvýšily prodeje tabletů, meziročně tak stoupl jejich počet v O2 síti o 25,5 %.

  Velkým úspěchem bylo rovněž zavedením nové platformy O2 TV, díky které se podařilo zvýšit ve druhé polovině roku tempo růstu počtu abonentů. K 31. prosinci tak společnost evidovala 156 tisíc předplatitelů, což značí meziroční nárůst o 10 %.
  V listopadu vydražila společnost příděly frekvencí v pásmu 800, 1800 a 2600 MHz, které jí umožní dále rozšířit moderní síť čtvrté generace. Operátor plánuje v následujících pěti letech do výstavby a rozvoje sítí LTE v nových městech a regionech investovat miliardy korun.

  Přehled finančních výsledků

  Celkové konsolidované provozní výnosy se v roce 2013 snížily meziročně o 6,5 % na 47 252 mil. Kč. Provozní výnosy bez zahrnutí vlivu nižších terminačních poplatků, které nemají přímý dopad na provozní zisk, klesly meziročně o 2,7 %.

  Provozní výnosy v segmentu pevných linek dosáhly hodnoty 20 275 mil. Kč. Oproti předchozímu roku klesly o 5,2 %, a vykázaly tak lepší trend než v roce 2012.

  Společnosti se daří i nadále zlepšovat své meziroční výsledky v oblasti datového provozu, ve kterém vzrostly výnosy z mobilních datových služeb (bez zahrnutí SMS a CDMA) o 29,5 %. Postupné zvyšování meziroční změny lze pozorovat i na jednotlivých čtvrtletích (1. čtvrtletí: +12,9 %; 2. čtvrtletí: + 29,8 %; 3. čtvrtletí: +35,8 %; 4. čtvrtletí: +38,1 %). Tento nárůst významně podpořily i FREE tarify, které byly na trh uvedeny v dubnu 2013.

  Finanční ukazatel OIBDA (bez zahrnutí licenčních poplatků a poplatků za řízení) poklesl v roce 2013 meziročně o 6,4 %.

  Objem volných peněžních toků se v roce 2013 zvýšil meziročně o 3,2 % na 11 582 mil. Kč.

  Pozitivní vývoj i nadále vykazují finanční výsledky na Slovensku. Celkové výnosy zde vzrostly meziročně o 8,1 % na 208 mil. EUR.

  KLÍČOVÉ FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE 

  Finanční ukazatele
    01-12/2012 01-12/2013 Meziroční změna
  Provozní výnosy 50 535 mil. Kč 47 252 mil. Kč -6,5 %
  Provozní náklady   30 427 mil. Kč 28 764 mil. Kč -5,5 %
  OIBDA 20 919 mil. Kč 19 588 mil. Kč -6,4 %
  –OIBDA marže 41,4 % 41,5 % +0,1 p.b.
  Volné peněžní toky 11 220 mil. Kč 11 582 mil. Kč + 3,2 %
   

   

  Provozní ukazatele
  Počet zákazníků mobilních služeb 01-12/2012 01-12/2013 Meziroční změna
  Tarifní zákazníci  3 192 tis. 3 235 tis. +1,4 %
  Zákazníci s předplacenou kartou 1 891 tis. 1 866 tis. -1,3 %
  Celkem 5 083 tis. 5 102 tis. +0,4 %
   

   

  Chytré telefony 01-12/2012 01-12/2013 Meziroční změna
  Podíl chytrých telefonů v síti O2 27,1 % 34,5 % +7,5 p.b.
         

   

  Zpět na tiskové zprávy