Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  O2 arena: investice do modernizace a bezpečnosti dosáhly téměř 180 milionů korun
  21/01/2016

  O2 arena, jedna z nejmodernějších a nejbezpečnějších víceúčelových hal v Evropě, dokončila investice do rozsáhlých rekonstrukcí a bezpečnosti, které za poslední dva roky činily téměř 180 milionů korun. Akcionáři společnosti Bestsport, která je majitel a provozovatel O2 areny, se proto rozhodli využít tehdejší provozní zisk na financování investic. Informoval o tom generální ředitel O2 areny Robert Schaffer.

  V rámci přípravy na halové mistrovství Evropy v atletice a světový šampionát v hokeji byly především investiční plány pro rok 2014 sestavovány s důrazem na zajištění bezpečnosti diváků při těchto akcích s masovou návštěvností během krátkého časového úseku.
  „Došlo k výměně bezpečnostních rámů a rentgenů, které se využívají pro zabezpečení kontroly při vstupu do arény,“ uvedl Robert Schaffer. Provedena byla podle něj rovněž kontrola a opravy nouzového osvětlení a únikových východů a ostatních systémů zabezpečujících evakuaci osob v případě mimořádné události. V roce 2015 byla aréna před oběma zmíněnými akcemi podrobena bezpečnostní kontrole ve všech směrech: z hlediska bezpečnosti návštěvníků byla v součinnosti s Policií ČR a Hasičského záchranného sboru HMP provedena závěrečná kontrola a všechny systémy byly nastaveny na bezproblémový průběh akcí.

  „Kromě bezpečnosti a běžných provozních investic směřovaly největší částky v roce 2014 – a částečně i v roce 2013 - především do rekonstrukce výsuvných tribun, nevyhovovalo už také osvětlení a ozvučení haly. Kompletní renovací prošla po deseti letech provozu také například centrální kuchyně. Další výraznou investicí byla přestavba skyboxového patra, které získalo nový exkluzivní VIP prostor - Premier Club,“ doplnil Robert Schaffer.

  V loňském roce pak investice v objemu 35 milionů korun směřovaly především do informačního systému pro návštěvníky, včetně zobrazovacích zařízení, a do řídících technologií arény.

  Loňské události ve světě pak podle generálního ředitele potvrdily oprávněnost investic do bezpečnostních prvků v O2 areně.
  „Útoky ve Francii bezprostředně předcházely vyprodané fedcupové finále. Společně s Policií ČR a orgány státní správy jsme posílili bezpečnostní opatření uvnitř arény a v jejím bezprostředním okolí. O2 arena dlouhodobě patří k nejbezpečnějším arénám, od svého otevření nikdy neslevila z nadstandardně nastavených bezpečnostních opatření, včetně prohlídek a bezpečnostních rámů, kvůli kterým byla i často kritizovaná. Uvědomujeme si, že je to jistá komplikace a omezení komfortu, ale bezpečnost návštěvníků je pro nás na prvním místě,“ uzavřel Robert Schaffer.

  Zpět na tiskové zprávy