Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Novým generálním ředitelem SOTIO se stane Ladislav Bartoníček
  21/01/2014

  Novým generálním ředitelem biotechnologické společnosti  SOTIO ze skupiny PPF bude od  1. 3. 2014 jeden z akcionářů PPF Ladislav Bartoníček (49). Ve funkci nahradí Karla Nohejla (44), který bude i nadále působit ve skupině PPF na jiných pozicích.

  Ladislav Bartoníček vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu elektrotechnickou a v roce 1993 absolvoval Rochester Institute of Technology v New Yorku (MBA). Ve skupině PPF působí v různých pozicích od roku 1991. V letech 1996 až 2006 působil jako generální ředitel České pojišťovny a do roku 2013 byl rovněž předsedou jejího představenstva. Od roku 2007 do roku 2013 zastával funkci generálního ředitele Generali PPF Holding N.V., jedné z největších pojišťovacích skupin ve střední a východní Evropě. V současné době je členem představenstva SOTIO a.s. se zodpovědností za rozvoj aktivit v Číně a působí jako předseda dozorčí rady Energetického a průmyslového holdingu (EPH). V roce 2007 se Ladislav Bartoníček stal akcionářem skupiny PPF.

  „Karel Nohejl přišel do SOTIO s cílem rozvinout jeho aktivity od počátku jejího budování ‚na zelené louce‘ a vybudovat mezinárodní biotechnologickou firmu směřující ke komercializaci poznatků z našeho vědeckého výzkumu. Tuto svou roli úspěšně splnil a dnes je SOTIO připraveno na spuštění globální III. fáze klinické studie léčivého přípravku na nádorové onemocnění prostaty. Zároveň pokračuje ve vývoji léčby pro pacienty s nádorovým onemocněním vaječníků a plic. SOTIO za dobu jeho působení rovněž rozšířilo aktivity do USA, Číny a Ruska. Jsem rád, že od Karla Nohejla přebírám řízení takto úspěšné společnosti,“ řekl Ladislav Bartoníček.

  Zpět na tiskové zprávy