Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

    Nová investice PPF v Rusku
    22/07/2009

    PPF Group N.V. oznamuje, že prostřednictvím své dceřiné společnosti, Russia Finance  Corporation B.V., uskutečnila akvizici 9,9% akcií v ruské bance Chanty-Mansijskij Bank. Tato investice je plně v souladu se strategií Skupiny PPF pokračovat ve vyhledávání investičních příležitostí na ruském trhu. Skupina PPF je dlouhodobým investorem do ruského bankovního sektoru, v němž 100 % vlastní Home Credit and Finance Bank a je významným akcionářem NOMOS banky s podílem 29,9 % akcií.

    Kontakty

    Zpět na tiskové zprávy