Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION zveřejnila výroční zprávu za rok 2015: na veřejně prospěšné projekty věnovala přes 88 milionů korun
  17/05/2016

  Rodinná nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových věnovala v roce 2015 na dobré věci 88 763 000 korun. Jde o podobnou částku jako v roce 2014. Více než 40 % z celkově rozdělených darů tvoří stipendia pro studenty gymnázia Open Gate. Od svého založení v roce 2009 rozdělila nadace již více než 444 milionů korun.

  Většina příspěvků z nadace směřuje na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí ze sociálně znevýhodněného prostředí, kam v roce 2015 nadace věnovala řádově 90 % všech rozdělených finančních prostředků.

  Stěžejními projekty nadace jsou nadále stipendia pro studenty gymnázia Open Gate, finanční granty z projektu Univerzity, jehož cílem je pomáhat českým studentům rozvíjet vědomosti a dovednosti na prestižních světových i českých univerzitách. Dále projekt Pomáháme školám k úspěchu, zaměřený na zvyšování kvality výuky ve veřejných základních školách a projekt Science podporující výzkumnou práci českých vědců.

  Například na gymnáziu Open Gate studovalo ke konci loňského roku 215 studentů. Stipendia od nadace čerpalo 94 z nich v celkovém objemu 39 mil. Kč. „Jsem velmi ráda, že studenti Open Gate nezůstávají pouze pasivními příjemci darů. Sami se aktivně zapojují do aktivit na pomoc ostatním a často jsou iniciátory těchto akcí. Například do akce Run and Help, která vznikla na půdě Open Gate, se v roce 2015 zapojilo dalších 30 škol, institucí a zájmových skupin,“ uvedla Renáta Kellnerová, předsedkyně správní rady Nadace The Kellner Family Foundation.

  Z projektu Univerzity získává v aktuálním akademickém roce finanční granty 52 studentů – 12 z nich bylo přijato do programu nově, 40 stipendistů pokračuje ve studiích, která započali v předchozích letech. Studium dokončilo v loňském roce 16 stipendistů, často s vynikajícím hodnocením.

  Tým projektu Pomáháme školám k úspěchu vybral vloni v náročném výběrovém řízení tři nové školy, čímž se aktivity projektu rozšířily již do osmi krajů. V roce 2015 získalo podporu okolo 400 pedagogů a jejich prostřednictvím více než 6 000 žáků z 10 škol v osmi krajích České republiky.

  Kromě vlastních projektů rozdělila nadace v roce 2015 prostředky i na individuální dary - podpořila organizaci Logické olympiády pořádané Mensou ČR, Pražský studentský summit, vydávání časopisu Zámeček nebo studium talentovaného klavíristy Tomáše Kača na Berklee College of Music v americkém Bostonu apod.

  Kompletní výroční zprávu za rok 2015 lze stáhnout na webu nadace http://tinyurl.com/VyrocniZprava-2015

  Zpět na tiskové zprávy