Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Nadace The Kellner Family Foundation vystaví v Praze sochy Tonyho Cragga – místo školy bude na části pozemku po hotelu Praha venkovní galerie
  23/10/2017

  Rodinná nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových – The Kellner Family Foundation – ziská k využití čast pozemku po bývalém hotelu Praha, kde zřídí veřejně přístupnou venkovní galerii a dětské hřiště. Tento projekt nahradí původně plánované vybudování základní školy a osmiletého gymnázia Open Gate II. Budova usedlosti Hadovka, někdejší rezidence kanadské ambasády na sousedním pozemku, která měla být rovněž součástí školního areálu, bude využita pro provoz zdravotnického zařízení.

  Důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že ani po více než dvou a půl letech se nepodařilo získat všechna povolení potřebná pro zahájení výstavby školy Open Gate II. Současně se v České republice stále více omezuje možnost vzniku nových soukromých gymnázií, kdy například vládní strategie rozvoje středního školství nepočítá s jejich další podporou. Za této situace je mnohem reálnější uskutečnit projekt Nadace The Kellner Family Foundation na vybudování veřejně přístupného neziskového kulturního prostoru.

  Nové řešení bude zahrnovat zejména veřejně přístupnou expozici sbírky soch světově proslulého britského sochaře Tonyho Cragga, jehož osm soch a zahradních kompozic exkluzivně před časem nakoupila PPF Art. Součástí projektu bude i dětské hřiště. Sousední rezidence Hadovka pak bude využívána jako moderní zdravotnické zařízení patřící do největší soukromé sítě ambulantních klinik a dalších zdravotnických zařízení EUC.

   

  Zpět na tiskové zprávy