Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Nadace The Kellner Family Foundation připravuje rozšíření školy Open Gate – využije i areál bývalého Hotelu Praha
  13/06/2013

  Stáhnout soubor PDF

  Skupina PPF koupila areál Hotelu Praha v pražské rezidenční čtvrti Hanspaulka. Důvodem je skutečnost, že společnost CleverNet (dceřiná společnost Open Gate a.s.), již vlastní sousední nemovitost a pozemek – tzv. areál Hadovka – kde je připravován projekt Nadace The Kellner Family Foundation na výstavbu nové základní a střední školy Open Gate.

  Nový vlastník Hotelu Praha, který původně sloužil jako elitní komunistický hotel pro vybrané stranické funkcionáře, proto plánuje dokončit odstranění hotelu. Prostor stávající hotelové zahrady bude po dokončení projektu součástí nového areálu Open Gate.

  Zpět na tiskové zprávy