Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Nadace Renáty a Petra Kellnerových rozdělila v roce 2018 více než 89 milionů korun
  03/07/2019

  Stáhnout soubor PDF

  Rodinná nadace manželů Kellnerových, The Kellner Family Foundation, věnovala v roce 2018 především do rozvoje vzdělávání v České republice 89,5 milionu korun. Většina směřovala do dlouhodobě podporovaných aktivit ve veřejném i soukromém školství – žákům, studentům a pedagogům. Za deset let své existence rozdělila Nadace již 710 milionů korun.

  V právě skončeném školním roce vyplácela Nadace stipendia 99 studentům gymnázia Open Gate, tedy zhruba třetině tamních gymnazistů. Na sociálních stipendiích rozdělila Nadace vloni 41 mil. Kč. Od založení gymnázia Open Gate v Babicích u Prahy získalo podporu Nadace The Kellner Family Foundation celkem 333 nadaných mladých lidí. Z nich 27 je z dětských domovů a 23 žije v pěstounské péči.

  Již devátým rokem pokračoval ve veřejných základních školách projekt Pomáháme školám k úspěchu, jehož vznik Nadace v roce 2010 iniciovala. Tento projekt pomáhá měnit prostředí ve školách tak, aby přálo opravdovému vzdělávání žáků i profesnímu rozvoji pedagogů. V roce 2018 využilo 37 milionů korun ve 22 zapojených základních školách více než 800 učitelů a jejich prostřednictvím také 8 700 žáků. Hana Košťálová, dlouholetá odborná konzultantka projektu, v listopadu 2018 získala  z rukou ministra školství Roberta Plagy medaili II. řádu za významný přínos českému školství.

  Třetím pilířem podpory vzdělávání jsou finanční granty pro nadané a motivované studenty vysokých škol a univerzit. Mezi vybraných 59 studentů rozdělila Nadace v akademickém roce 2018/2019 z projektu Univerzity celkově 9,2 milionu korun. S přispěním Nadace na úhradu školného a životních nákladů studovalo nebo studuje převážně na zahraničních univerzitách v úhrnu již 164 mladých lidí.

  Zakládáme si na tom, že vybrané projekty podporujeme dlouhodobě. Nechceme tříštit síly, protože oblast vzdělávání potřebuje setrvalou systematickou péči,“ řekla Petra Dobešová, členka správní rady Nadace The Kellner Family Foundation. „Dobré výsledky námi podporovaných mladých lidí nám dělají velkou radost a zároveň jsou důkazem, že energie i finanční podpora vzdělávání na všech úrovních od základního školství až po univerzitní dává smysl,“ dodala Petra Dobešová.

  Nadace The Kellner Family Foundation | čísla roku 2018
  89 mil. Kč celková výše darů
  41 mil. Kč stipendia studentům gymnázia Open Gate
  99 studentů příjemci stipendia na gymnáziu Open Gate
  37 mil. Kč veřejným ZŠ z projektu Pomáháme školám k úspěchu
  860 pedagogů zapojených do projektu Pomáháme školám k úspěchu
  9,2 mil. Kč granty pro studenty univerzit
  59 studentů příjemci finančních grantů z projektu Univerzity

  Kompletní výroční zprávu za rok 2018 uveřejnila Nadace na stránkách www.kellnerfoundation.cz
  (přímý odkaz na VZ Nadace 2018: http://bit.ly/Vyrocni_Zprava2018)

   

  Zpět na tiskové zprávy