Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Mezinárodní školicí středisko pro multimédia a redakce projektu Naše adresa – FUTUROOM - zahajuje v Praze
  25/05/2009

  Zástupci Světové asociace novin (WAN) a skupiny PPF zahájili dnes činnost Mezinárodního školicího střediska pro multimédia v Praze. Školicí centrum spojené s centrální redakcí projektu Naše adresa získalo název FUTUROOM – newsroom budoucnosti.

  WAN je zakládajícím partnerem PPF v tomto ojedinělém průkopnickém projektu, který se zaměřuje na výzvy stojící před mediálním odvětvím v období finanční krize a zostřující se konkurence ze strany nových metod a kanálů komunikace. FUTUROOM je součástí aktivit společnosti PPF Media na vybudování hyperlokálních tištěných i on-line médií, která v nejbližší době budou uvedena na trh ve vybraných regionech České republiky.

  Prostřednictvím své divize sdružující vrcholové manažery mediálních společností, World Editors Forum, Světová asociace novin zajistí poradenské a konzultační služby pro projekt i pro školicí středisko, stejně jako účast předních novinářů, šéfredaktorů, mediálních manažerů a vědeckých i výzkumných pracovníků pro semináře a prezentace ve FUTUROOM.
  První konference, nazvaná Odvážná řešení: média a byznys čelí krizi, se uskuteční 26. května 2009 v Praze.

  FUTUROOM, který sídlí v prostorách PPF Na Pankráci, nabídne mediální vzdělávání a školení s problematikou regionálních médií a moderní žurnalistiky, a to přímo v prostředí speciálně vybudovaného newsroomu vybaveného nejnovějšími technologiemi.
  Dalšími partnery PPF jsou internetový vyhledávač Google a dodavatel softwaru pro redakční systémy Atex. Partneři kromě technologií poskytnou také know-how a zkušenosti ze svých oborů, v nichž jsou světovými jedničkami.

  “Jsme pyšní, že se můžeme podílet na vytvoření moderního, univerzálního newsroomu pro tištěné i on-line zpravodajství, a to přímo v centru Evropy, jehož ambicí je oslovit celý region střední a východní Evropy vzdělávacími programy a praktickými ukázkami moderní žurnalistiky,” řekl Bertrand Pecquerie, ředitel World Editors Forum.

  Roman Gallo, ředitel pro rozvoj mediálních strategií PPF, uvedl: “FUTUROOM by měl být centrem vzdělávání v oblasti nových médií, ale také plnit funkci centrální redakce pro mediální projekt PPF Media nazvaný Naše adresa. Jsme nadšení, že můžeme začít pracovat s týmem profesionálů ve zbrusu novém newsroomu. V neposlední řadě bych chtěl dodat, že FUTUROOM a Naše adresa přicházejí s velmi účinným řešením pro hyperlokální média, které nevyžaduje velké náklady a uplatňuje ty nejefektivnější technologie a nástroje pro regionální žurnalistiku i pro širší komunikaci v rámci komunit.“

  Futuroom

  Kontakty:

  Alexej Bechtin
  Tiskový mluvčí PPF
  +420 224 174 396
  E-mail: bechtin@ppf.cz

  Larry Kilman
  Director of Communications and Public Affairs
  WAN
  7 rue Geoffroy St Hilaire, 75005 Paris France
  Tel: +33 1 47 42 85 00
  Fax: +33 1 47 42 49 48
  Mobile: +33 6 10 28 97 36
  E-mail: lkilman@wan.asso.fr
  http://www.wan-press.org 
  http://www.worldeditorsforum.org

  Přílohy

  Futuroom (foto v tiskové kvalitě ke stažení)

  Zpět na tiskové zprávy