Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Maximální fotografie představí tajuplné snímky Václava Chocholy
  05/05/2008

  Maximální fotografie představí tajuplné snímky Václava Chocholy

  Od 2. července do 28. září proběhne v jižních zahradách Pražského hradu pátý ročník výstavy MAXIMÁLNÍ FOTOGRAFIE. Základem ojedinělého výstavního projektu se stala sbírka skupiny PPF, jejíž soubor české fotografie patří k nejvýznamnějším kolekcím u nás. Skupina PPF představí tentokrát výběr z díla Václava Chocholy, klasika české portrétní a výtvarné fotografie: Výstava Noční chodec je nazvána podle slavného výjevu, na němž u rozsvícené lampy v pražské ulici zapózoval v roce 1949 před dlouze exponujícím aparátem sám autor.

  „Na fotografiích Václava Chocholy se ojediněle protíná cit dokumentární a výtvarný,“ říká kurátor výstavy Pavel Lagner, „jeho realistické, černobílé snímky jsou vždy pevně zakotvené v naší každodennosti, přítomný okamžik má však na Chocholových fotografiích zároveň nádech neskutečna“.

  Výstava představí celkem 26 velkoformátových zvětšenin na třímerových stojanech z oceli a skla. Snímky ze sbírky skupiny PPF doplnil kurátor Pavel Lagner tentokrát prácemi získanými z archivu fotografovy dcery Blanky Chocholové, otcovy blízké spolupracovnice. Vedle Nočního chodce uvidí návštěvníci výstavy i patrně nejslavnější Chocholův portrét malíře Salvadora Dalího a cenné snímky již neexistující Prahy, zejména zákoutí Starého Města a libeňské periférie.

  Organizátory výstavy jsou už tradičně skupina PPF a AGENTURA SCHOK, která je současně pořadatelem Letních shakespearovských slavností. Vstup na výstavu, instalovanou v Rajské zahradě a zahradě Na valech, bude i letos zdarma.

  www.ppf.cz
  www.shakespeare.cz

  Zpět na tiskové zprávy