Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Maximální fotografie
  25/06/2007

  Výstava instalovaná v Rajské zahradě a zahradě Na valech představí celkem 34 velkoformátových zvětšenin na šestadvaceti stojanech z oceli a skla. Černobílé snímky z let 1990–2004 zahrnují Pinkavovy slavné portréty, ale i méně známé fotografie zátiší. Výstava ze sbírky PPF probíhá už tradičně ve spolupráci se Správou Pražského hradu. Organizátorem je skupina PPF a AGENTURA SCHOK, která je současně pořadatelem Letních shakespearovských slavností.

  „Ivan Pinkava je fotograf uznávaný stejně samozřejmě doma jako za hranicemi a je rozhodně jedním z nejpozoruhodnějších autorů stále se rozrůstající sbírky skupiny PPF,“ říká kurátor výstavy Pavel Lagner. Stojany rozmístěné po celém areálu jižních zahrad nabízejí čtyřiatřicet nepřehlédnutelných zastavení. „Pinkavovy fotografie jsou fascinující právě svou záměrnou nejednoznačností,“ dodává Pavel Lagner. „Co je provokující, je současně intimní a útěšné, co je o smrti, je i o novém začátku. Světlo prostupuje tmou, a zda byl před objektivem muž, či žena, není zcela jisté ani důležité.“

  Už název výstavy naznačuje, že Pinkavovy fotografie odkazují k obecně sdíleným kulturním archetypům: v případě námětu Salome jde o portrét dcery krále Heroda, která si za svůj fascinující tanec řekla svému nevlastnímu otci o zvláštní odměnu – hlavu Jana Křtitele.

  Výjev „dívky a smrti“ známý v mnoha podobách z dějin malířství je však na Pinkavově fotografii prostoupen vlastním obsahem a intenzitou, které jim propůjčili autor i konkrétní žena na jeho fotografii. „Dívku zachumlanou v hrubém kabátě a s krutýma, možná spíš vyhaslýma očima můžeme vidět jako vražedkyni i jako oběť nešťastného milostného citu,“ říká Pavel Lagner, který zároveň upozorňuje na zvláštní efekt Pinkavových portrétů: „Lidé na fotografiích Ivana Pinkavy na nás hledí nejméně tak intenzivně jako my na ně. Snímky na speciálních tvrzených sklech tak fungují jako zrcadlo vlastní duše.“

  „Pinkava pracuje s osobní fyziognomií modelu jako s materiálem, ze kterého vytváří obecnou postavu, jakýsi „tělesný“ symbol, odkazující ke kolektivnímu nevědomí, vizualizuje neviditelnou realitu naší společné duše,“ uvedla o tvorbě Ivana Pinkavy kunsthistorička Milena Slavická. „Ivan Pinkava neexperimentuje, jeho vyznáním není pokusnictví, nýbrž spiritualita,“ dodává teoretik fotografie Josef Moucha. „Zvláštní zalíbení našel v estetice manýrismu a baroka. Stejně samozřejmě, jako niterně souzní s křesťanskou inspirací, odkazuje fotograf pojetím a pojmenováním některých prací ještě dál proti času… To, jak dokáže Ivan Pinkava u svých modelů přivést duševní rozpoložení k souhře s vlastními představami, nazvěme mistrovstvím.“

  Autorem unikátních skleněných stojanů je architekt Michal Froněk (stojany s ocelovou podestou, vyráběnou technikou odlévání starých zbraní a děl, vznikly v ateliéru Olgoj Chorchoj), autorem grafického designu výstavy, bookletu a plakátu je Aleš Najbrt.

  Výstava, probíhající od 25. června do 14. září 2007, je k vidění každý den v Rajské zahradě a zahradě Na Valech. Zde jsou k dispozici i brožurky s informacemi o výstavě. Zahrady jsou v červnu a červenci otevřené od 10 do 21 hodin, v srpnu od 10 do 20 hodin a v září od 10 do 19 hodin. Vstup na výstavu je zdarma.

  IVAN PINKAVA

  Ivan Pinkava se narodil v roce 1961 v Náchodě. V roce 1986 absolvoval obor umělecká fotografie na FAMU a od té doby se věnuje volné fotografii. Je známý především jako autor fotografií, v nichž postihuje hlubinnou nejednoznačnost člověka. V letech 2005–2007 působil jako vedoucí ateliéru fotografie na VŠUP v Praze.

  Pravidelně vystavuje především v Evropě a v USA. Jeho díla jsou zastoupena v domácích i světových sbírkách (Kinsey Institute Art Collection, Bibliotheque Nationale – Paříž, Musée de l'Elysée – Lausanne, Victoria & Albert Museum – Londýn, Maison Européene de la Photographie – Paříž, Museum of Fine Arts of Houston, Sbírka skupiny PPF – Praha, Moravská galerie – Brno).

  V roce 2004 proběhla velká retrospektiva jeho díla v pražské Galerii Rudolfinum pod názvem Heroes: stejnojmenná autorská monografie vydaná při této příležitosti pak posbírala významné domácí i mezinárodní ceny (mj. Nejlepší fotografická kniha ve střední a východní Evropě). Několik zvětšenin jeho fotografií bylo vystaveno už na prvním ročníku MAXIMÁLNÍ FOTOGRAFIE, který se tehdy odehrával na nádvořích Pražského hradu. Letošní ročník, instalovaný v klidných hradních zahradách, je už jeho tvorbě věnován celý.

  „Nenechte se mýlit, že se někdy dotýkám například starozákonního motivu,“ říká Ivan Pinkava. „Stále se snažím interpretovat současnou situaci, dnešní myšlení, zkušenost a intimitu, do které si už skoro nikoho nepouštíme a kterou máme dnes stále méně jak projevovat. Jako bychom byli stále nuceni k úspěchu, k bezchybnosti a podobně, ale naše zkušenost je přeci zcela jiná. Máme spousty jizev a jsme v zásadě polekaní ze světa, kde žijeme. Jenom je to jaksi trapné přiznat. Někdy jsme strhaní, vylekaní a třeba i temní. Jen to nepřiznáváme.“

  Sbírka skupiny PPF

  Skupina PPF se za 15 let své činnosti stala významnou mezinárodní finanční skupinou. Svůj vztah ke společnosti vyjadřuje skupina PPF aktivní podporou vybraných kulturních či charitativních projektů - rozhodujícím hlediskem je pro ni přitom trvalá hodnota projektu, jeho kvalita a obecný společenský prospěch.

  Právě špičková česká fotografie patří vedle divadla k oblastem, jimž se skupina PPF intenzivně věnuje a o jejichž uchování a rozvoj pečuje: rekonstruovala malostranský Ateliér Josefa Sudka, řadu let buduje sbírku zahrnující díla předních českých fotografů. Ve sbírce skupiny PPF figurují kromě Ivana Pinkavy autoři jako Josef Sudek, František Drtikol, Jan Lukas, Drahomír Josef Růžička, Jaroslav Rössler, Jan Lauschmann, Alexander Hackenschmied, Gábina Fárová, Ladislav Sitenský, Emila Medková, Václav Jirásek, Peter Župník, Lukáš Jasanský s Martinem Polákem, Tono Stano, Václav Stratil a další. K nejnovějším přírůstkům sbírky patří například soubor fotografií Václava Chocholy a Tona Stana nebo cenné fotografie Běly Kolářové. Sbírka skupiny PPF dnes patří k nejvýznamnějším soukromým kolekcím české fotografie u nás. Jejími kurátory jsou Pavel Lagner a Helena Blašková.

  Pro více informací kontaktujte:

  Jiří Hájek, ředitel marketingu a komunikace PPF, hajek@ppf.cz, 224 559 563
  Pavel Lagner, kurátor výstavy, lagner@ppf.cz, 224 052 167
  Magdalena Bičíková, mediální servis výstavy, magdalena@shakespeare.cz, 604 586 058

  Zpět na tiskové zprávy