Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Martin Štefunko odchází z PPF, bude řídit O2
  15/05/2015

  Stáhnout soubor PDF

  Skupina PPF oznamuje, že dosavadní investiční ředitel Martin Štefunko k 31. květnu 2015 odchází z vrcholového vedení skupiny a bude se nadále věnovat pouze funkci předsedy dozorčí rady O2 Czech Republic a.s. Tento dlouhodobě plánovaný krok souvisí s organizačním a právním oddělením infrastrukturní společnosti CETIN z firmy O2, kdy obě společnosti musí být personálně i procesně zřetelně odděleny. Martin Štefunko proto již opustil i funkce ve statutárních orgánech společností PPF a.s. (člen představenstva) a PPF banka a.s. (předseda dozorčí rady).

  “Martin je výrazná osobnost, člověk, jakých je v českém byznysu jen několik. Za pět let, kdy byl investičním ředitelem, přispěl k zaměření investiční strategie PPF na velké projekty. Jsem přesvědčen, že stejně úspěšné jako jeho působení v PPF bude i jeho působení v O2 a že z toho budou mít ve výsledku prospěch všichni akcionáři,” říká Petr Kellner, majoritní akcionář skupiny PPF.

  A Martin Štefunko k tomu dodává: “Uplynulých pět let v PPF bylo pro mne hodně důležitých: možnost pracovat s Petrem Kellnerem je neocenitelná životní zkušenost, za kterou jsem vděčný. Hodně jsem se v PPF naučil, odnáším si spoustu dobrých zkušeností."

  Zpět na tiskové zprávy