Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Ladislav Bartoníček akcionářem PPF Group N.V.
  25/10/2007

  Dne 23. října 2007 koupil Ladislav Bartoníček od Petra Kellnera, majoritního akcionáře a zakladatele skupiny PPF, 0,64 procenta akcií společnosti PPF Group N.V. Tento prodej následně schválili všichni akcionáři společnosti prostřednictvím rozhodnutí valné hromady PPF Group N.V.

  Společnost PPF Group N.V. má nyní tři vlastníky: Petr Kellner vlastní 94,36 procenta akcií, od roku 2005 je dalším vlastníkem Jiří Šmejc s podílem 5 procent a nově také Ladislav Bartoníček s podílem 0,64 procenta.

  Petr Kellner uvedl k majetkovému vstupu Ladislava Bartoníčka do PPF Group N.V.: „Ladislava Bartoníčka znám dlouho, úzce spolupracujeme prakticky od založení skupiny PPF a vím, že se na něho mohu spolehnout. Jsem přesvědčen, že Ladislav Bartoníček v roli aktivního akcionáře bude pro podnikání skupiny PPF významným přínosem.“

  Ke svému rozhodnutí získat podíl v PPF Group N.V. Ladislav Bartoníček řekl: „Učinil jsem investorské rozhodnutí, o jehož správnosti nepochybuji. Velmi si vážím důvěry dosavadních akcionářů. Těším se na možnost podílet se na rozhodování o strategickém rozvoji a dalším směřování skupiny PPF, nyní i z pozice akcionáře.“

  1) Mezinárodní finanční skupina PPF se zabývá pojišťovnictvím, spotřebitelským financováním a poskytuje komplexní služby v oblasti správy majetku. Za 16 let své existence se skupina PPF stala jedním z předních mezinárodních finančních investorů a ke konci roku 2006 spravovala aktiva v hodnotě převyšující 10 mld. USD. Skupina PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu umístěnou v Nizozemsku. Klíčovou holdingovou společností skupiny PPF, na jejíž úrovni jsou přijímána strategická rozhodnutí týkající se činnosti celé skupiny, je společnost PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdamu.

  2) Ladislav Bartoníček se narodil v roce 1964; vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu elektrotechnickou. V roce 1991 nastoupil do PPF investiční společnosti a.s. jako výkonný ředitel. V roce 1993 absolvoval The Rochester Institute of Technology, New York. Od roku 1996 do října 2006 působil jako generální ředitel České pojišťovny a.s. Od června 2000 je předsedou představenstva České pojišťovny a.s. Podle dohody o vytvoření společného podniku mezi skupinou PPF a Generali Group bude Ladislav Bartoníček zastávat funkci generálního ředitele Generali PPF Holding.

  Kontakty:

  Alexej Bechtin
  Tiskový mluvčí PPF
  Tel. +420 224 559 033
  E-mail: bechtin@ppf.cz

  Zpět na tiskové zprávy