Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Jiří Šmejc byl jmenován předsedou představenstva a generálním ředitelem skupiny Home Credit, Alexander Labak se stává poradcem
  07/09/2012

  Stáhnout soubor PDF

  V návaznosti na nedávno oznámené změny akcionářské struktury skupiny PPF, při níž se Jiří Šmejc výměnou svého akciového podílu ve skupině PPF stane přímým akcionářem a předsedou představenstva skupiny Home Credit, společnost Home Credit B.V. oznamuje, že Alexander Labak odstupuje z funkce předsedy představenstva a generálního ředitele skupiny Home Credit. Vedení společnosti s okamžitou účinností přebírá Jiří Šmejc. Alexander Labak bude pro skupinu Home Credit pracovat i nadále, a to jako poradce pro strategii.

  „Alex významně přispěl k proměně Home Creditu v jednu z nejúspěšnějších finančních institucí a značek na rozvíjejících se trzích Ruska, Evropy a Asie. Chtěl bych Alexovi poděkovat za výborné výsledky, kterých během šesti let u společnosti dosáhl. Jsem rád, že pokračuje v práci pro naši společnost jako poradce,“ uvedl majoritní akcionář skupiny PPF Petr Kellner.

  Jiří Šmejc přišel do skupiny PPF v roce 2004 a o rok později se stal jejím akcionářem. Kromě dalších funkcí byl od ledna 2008 členem představenstva společnosti Generali PPF Holding B.V. Podnikat začal v roce 1992 a v roce 1993 se stal jednatelem a ředitelem společnosti PUPP Consulting s.r.o. V roce 1995 zastával pozici obchodního ředitele společnosti Middle Europe Finance s.r.o., která obchodovala s cennými papíry se zaměřením na akvizice. Do konce roku 2004 byl 34% vlastníkem skupiny TV NOVA. Jiří Šmejc vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor matematická ekonomie.

  Alexander Labak stál v čele Home Creditu od roku 2006. Před nástupem do skupiny Home Credit zastával významné řídící funkce v předních finančních institucích. Působil například jako prezident společnosti MasterCard Europe nebo jako marketingový ředitel Deutsche Bank. Během svého působení ve společnostech Johnson & Johnson a Henkel si osvojil schopnost vytvořit strategii společnosti, která se bude zaměřovat na spotřebitele a jeho potřeby. V průběhu své kariéry zastával funkce s regionální i celosvětovou odpovědností a získal i přímé zkušenosti s působením na různých trzích (ve Spojených státech, Kanadě, Německu, Itálii a Rakousku). Alexander Labak získal titul MBA na Wharton Business School a je držitelem titulu PhD z vídeňské University of Economics and Business Administration.

  Zpět na tiskové zprávy