Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Jiří Šmejc bude předsedou představenstva Skupiny Home Credit, PPF a Home Credit budou mít nové finanční ředitele
  14/08/2012

  Stáhnout soubor PDF

  V návaznosti na nedávno ohlášený proces přerozdělení akcionářských podílů ve skupině PPF oznamujeme několik personálních změn.
  • Jiří Šmejc, který se výměnou svého akciového podílu v PPF stane přímým akcionářem Home Creditu (HC), bude nově předsedou představenstva Skupiny Home Credit. 
  • Pavel Horák, dosavadní finanční ředitel Skupiny PPF, přejde k 1. lednu 2013 na pozici finančního ředitele Skupiny Home Credit a stane se členem jeho představenstva.
  • A novou finanční ředitelkou Skupiny PPF se stane Kateřina Jirásková, která dosud řídila Generali PPF Asset Management.

  „Když jsem se počátkem letošního roku s Jiřím Šmejcem dohodl na odprodeji jeho pětiprocentního podílu v PPF a na získání vlastního podílu v Home Creditu, domluvili jsme se i na tom, že Jirka přejde na pozici předsedy představenstva Skupiny HC,“ říká ke změnám majoritní akcionář a zakladatel PPF Petr Kellner. „A vzhledem k významu Home Creditu pro skupinu PPF přejde na funkci finančního ředitele HC Pavel Horák. Chci současně poděkovat Soni Slavtchevě, která se dosud úspěšně starala o finance Home Creditu. Úspěch Skupiny Home Credit je i její velkou zásluhou.

  Zpět na tiskové zprávy