Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Jean-Pascal Duvieusart posílí vedení skupiny PPF
  29/09/2009

  Skupina PPF s potěšením oznamuje, že od ledna 2010 se Jean-Pascal Duvieusart stane členem vedení PPF i akcionářem Skupiny.

  Jean-Pascal Duvieusart přichází do PPF z přední konzultantské společnosti McKinsey & Company, kde pracoval jako Managing Partner pro sedm poboček McKinsey v regionu střední i východní Evropy a Společenství nezávislých států - se sídlem v Moskvě. Předtím po dobu šesti let vedl pražskou kancelář McKinsey & Company. Za dobu své 17leté kariéry u této světové konzultantské společnosti se Jean-Pascal Duvieusart zabýval odvětvím pojišťovnictví a bankovnictví, zkušenosti získával v New Yorku a Bruselu, později v České republice a v Rusku.

  Petr Kellner, zakladatel a majoritní akcionář skupiny PPF: 'Jean-Pascal obohatí Skupinu svými dlouhodobými zkušenostmi v oblasti bankovnictví a restrukturalizace, schopnostmi v rozvoji organizace a svou hlubokou znalostí regionu. Jsem opravdu potěšen, že posílí užší tým vedení PPF.'

  Dominic Barton, Worldwide Managing Director, McKinsey & Company: 'To, že Jean-Pascal Duvieusart odchází z McKinsey & Company, je pro nás smutná zpráva. Jean-Pascal byl skutečným lídrem v týmu McKinsey. Byl to on, kdo vybudoval naši pozici ve střední a východní Evropě, aktivně podporoval naše klienty při dosažení jejich cílů a také přispěl k výchově celé generace konzultantů v tomto regionu. Těší nás, že hodlá využit této nové příležitosti a stát se jedním z lídrů skupiny PPF. Přejeme mu do budoucna vše nejlepší.'
   
  Jean-Pascal Duvieusart žije s rodinou v Moskvě, kde zůstane pracovat i nadále - nyní pro skupinu PPF.

  Zpět na tiskové zprávy