Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Jean-Pascal Duvieusart akcionářem PPF Group N.V.
  20/01/2010

  V návaznosti na uzavření a vypořádání všech relevantních dohod mezi akcionáři PPF Group N.V. (“Skupina”) se Jean-Pascal Duvieusart stává minoritním akcionářem Skupiny a členem jejího vrcholového vedení (Group Top Executive Team) od 1. února 2010.

  Jean-Pascal Duvieusart kupuje 0,25 % akcií PPF Group N.V. od Petra Kellnera, majoritního akcionáře a zakladatele Skupiny. Cena transakce se nezveřejňuje.

  Ladislav Bartoníček, další minoritní akcionář Skupiny, se rozhodl snížit svůj podíl v PPF Group N.V. o 0,14 %. Toto rozhodnutí souvisí se soukromými investicemi jeho rodiny.

  Výsledkem těchto transakcí je následující rozdělení akcionářských podílů v PPF Group N.V.: Petr Kellner 94,25 %, Jiří Šmejc 5 %, Ladislav Bartoníček 0,50 %, J.-P. Duvieusart 0,25 %.

  J.-P. Duvieusart bude přispívat k zásadním strategickým rozhodnutím Skupiny a převezme odpovědnost za operativní řízení řady významných aktiv v Rusku včetně Nomos-banky, Polymetalu a dalších. Home Credit & Finance Bank a Eldorado budou nadále řízeny z úrovně Skupiny. J.-P. Duvieusart navíc převezme od Evžena Harta oblast lidských zdrojů pro celou Skupinu. Evžen Hart se soustředí na investice PPF do médií. J.-P. Duvieusart bude sídlit v Moskvě.

  Jiří Šmejc přebírá odpovědnost za řízení aktivit Skupiny napříč zeměmi a segmenty podnikání, a to ve funkci Chairman, Group Executive Committee.

  Petr Kellner, zakladatel a majoritní akcionář skupiny PPF, uvedl: “S potěšením vítám Jeana-Pascala mezi akcionáři a ve vrcholovém vedení PPF. Jeho strategické myšlení a praxe v poradenství rozhodně obohatí náš tým. S tím, jak se podnikání Skupiny dále diverzifikuje, budou zkušenosti Jeana-Pascala v řízení změn, ve finančních službách a v oblasti lidských zdrojů nepochybně přidanou hodnotou k již beztak silným schopnostem skupiny PPF. Jean-Pascal bude hrát důležitou úlohu v rozvoji některých našich klíčových aktiv v Rusku, což znovu potvrzuje hlavní fokus podnikání skupiny PPF.”

  Jean-Pascal Duvieusart

  Jean-Pascal DuvieusartNarodil se v r. 1966; je absolventem obchodního inženýrství na Katolické univerzitě v Lovani v Belgii a má titul MBA z University of Chicago. V roce 1992 nastoupil Jean-Pascal Duvieusart do poradenské společnosti McKinsey a předtím, než se přestěhoval do střední Evropy, pracoval v Bruselu a New Yorku. Funkci vedoucího partnera McKinsey v Praze zastával od roku 1999 do roku 2005, kdy přijal nabídku na vedení pobočky McKinsey pro střední Evropu a Společenství nezávislých států se sídlem v Moskvě. Jean-Pascal Duvieusart poskytoval poradenství bankám a pojišťovnám, stejně jako řadě průmyslových podniků v Rusku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku a Rumunsku.

  Zpět na tiskové zprávy