Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Jan Blaško odchází z vedení PPF, bude se věnovat vlastním projektům
  31/01/2011

  Jan Blaško (46) odchází po třinácti letech letech z vedení Skupiny PPF, aby se věnoval vlastním investičním projektům.

  Od května 2008 pracoval ve funkci Chief of Strategic Business Development. Pro skupinu PPF vyhledával nové příležitosti k rozšíření jejího investičního portfolia. Z pozice člena vrcholového vedení Skupiny zároveň koordinoval aktivity PPF v Asii, především v Číně, kde předtím působil tři roky a řídil náročný projekt vybudování byznysu spotřebitelských úvěrů a týmu Home Credit China. Toto úsilí přineslo skupině PPF udělení samostatné licence pro spotřebitelské úvěrování – jako jediné zahraniční společnosti v Číně. Jan Blaško řídil v posledním roce investice ve zdravotnictví a realitní projekty skupiny PPF.

  Petr Kellner, zakladatel a majoritní akcionář PPF Group N.V., řekl: „Jan Blaško znamenal pro Skupinu velký přínos a zejména za jeho práci v Čině bych mu chtěl velmi poděkovat. Přeji mu mnoho úspěchů“.

  Zpět na tiskové zprávy