Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Ivo Nesrovnal se stal novým členem vrcholového vedení PPF
  13/07/2020


  Advokát Ivo Nesrovnal se stal předsedou dozorčí rady společnosti PPF a.s. a zároveň členem vrcholového vedení Skupiny na pozici ředitele pro zahraniční vztahy (Chief of External Affairs). Ivo Nesrovnal bude díky svým mnohaletým zkušenostem v mezinárodních, právních, společensko-politických a podnikatelských otázkách zodpovědný primárně za zahraniční vztahy PPF na západních trzích, kde Skupina podniká. Jako advokát již v minulosti se Skupinou spolupracoval na několika projektech a byl také členem představenstva společnosti PPF investiční holding. 
   

  Stručný životopis
  JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M.

  Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, kterou dokončil v roce 1986. Ve studiu pak dále pokračoval na zahraničních univerzitách v Německu, Francii a ve Spojených Státech Amerických (The George Washington University, Washington, D.C.). Po skončení studia pracoval jako aspirant v Ústavu státu a práva Slovenské akademie věd. V devadesátých letech pracoval v kanceláři prezidenta Václava Havla v Praze jako právník. Před vstupem do politiky třináct let spoluřídil pobočku renomované mezinárodní advokátní kanceláře Gleiss Lutz Rechtsanwälte pro Česko a Slovensko, která se zaměřovala zejména na mezinárodní transakce, převzetí, fúze a akvizice, právo Evropské unie a ochranu hospodářské soutěže. Je členem Slovenské a České advokátní komory. V letech 2014–2018 byl prvním přímo zvoleným nezávislým primátorem Bratislavy. 
   

  Zpět na tiskové zprávy