Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Iveta Volfová novou ředitelkou lidských zdrojů PPF a.s.
  19/09/2006

  Novou ředitelkou lidských zdrojů PPF a.s. je od 18.9. Iveta Volfová. Od ledna letošního roku pracovala pro skupinu PPF na optimalizaci řízení lidských zdrojů v Home Credit and Finance Bank v Rusku.

  Předtím působila od roku 1996 v T-Mobile na pozici ředitelky lidských zdrojů, kdy v posledním roce vykonávala svoji činnost v T-Mobile Velká Británie.

  Ivetě Volfové je letos 36 let, vystudovala VŠE Praha, Fakulta řízení, je vdaná a má sedmiletého syna.

  Ke své nové pozici říká:
  „Skupina PPF mě zaujala svým mezinárodním rozsahem a ambicemi dalšího rozvoje. Vážím si toho, že mohu být součástí úspěšného týmu a podílet se na vytváření strategie v oblasti lidských zdrojů.“

  Dosavadní Ředitelka lidských zdrojů Taťána Panýrová, která svůj post zastávala od roku 2002, se rozhodla věnovat poradenské činnosti v oblasti lidských zdrojů a marketingu.

  Pozn. pro editory
  Mezinárodní finanční skupina PPF spravuje aktiva v hodnotě více než 220 miliard Kč a za loňský rok měla čistý zisk 5,432 miliardy Kč. Skupinu tvoří například Česká pojišťovna, Penzijní fond ČP, skupina Home Credit a specializované společnosti zabezpečující komplexní servis spojený se správou majetku. PPF rozvíjí své aktivity v regionu střední a východní Evropy, na Ukrajině, v Kazachstánu, v Číně a ve Vietnamu a je vlastníkem řady finančních institucí, které v oblasti svého působení patří k nejvýznamnějším.


  Pro další informace kontaktujte:

  Dita Fuchsová
  tisková mluvčí PPF
  Tel.: (+420) 224 559 033
  E-mail: fuchsova@ppf.cz

  Zpět na tiskové zprávy