Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Irská galerie současného umění Douglas Hyde Gallery vystaví výběr fotografií Josefa Sudka ze sbírky skupiny PPF
  14/11/2016

  Na organizaci výstavy se podílí Velvyslanectví České republiky v Irsku

  Josef Sudek 
  Výstava fotografií ze sbírky československé a české fotografie skupiny PPF
  The Douglas Hyde Gallery, Gallery 1 (Trinity College, Dublin 2, Irsko)
  17. 11. 2016 – 01. 02. 2017
  vernisáž
  | čtvrtek 17. 11. 2016 od 18.00 hod.
  kurátor výstavy | John Hutchinson, ředitel, The Douglas Hyde Gallery

  Galerie současného umění v centru irského Dublinu - the Douglas Hyde Gallery - vystaví od poloviny listopadu do začátku února příštího roku výběr z díla Josefa Sudka, patřícího k nejvíce ceněným českým fotografům. Výstava uspořádaná v roce jeho 120. výročí narození a 40. výročí úmrtí představí jak fotografie vytvořené na počátku tvorby v období piktorialismu, mystické obrázky z pražských uliček a zákoutí nebo krajinu českého venkova, tak i originální bromostříbrné tisky. Fotografie na výstavu zapůjčila společnost PPF Art, spoluorganizátorem výstavy je Velvyslanectví České republiky v Irsku.

  Sbírka fotografií skupiny PPF dnes čítá 1 800 kusů od 150 autorů. Jejím základem se na přelomu tisíciletí staly právě fotografie Josefa Sudka. „Smyslem sběratelství však není pouze hromadit umělecká díla, ale zároveň se podělit o jejich krásu se širším publikem. Jsme rádi, že můžeme díky osobnímu zaujetí velvyslankyně České republiky v Irsku paní Hany Mottlové představit prostřednictvím Douglas Hyde Gallery práci českého fotografa irskému publiku. Vzhledem k tomu, že Dublin je sídlem mnoha nadnárodních společností, věříme, že si cestu na výstavu najdou i jejich pracovníci a přispějeme tak k poznávání a šíření české kultury nejen v Irsku,“ říká Jan Řehák, ředitel společnosti PPF Art patřící do skupiny PPF. Douglas Hyde Gallery je umístěna v budové patřící nejlépe hodnocené irské univerzitě Trinity College Dublin. Se Sudkovými fotografiemi se tedy mohu seznámit rovněž mladí lidé – studenti z Irska a dalších zemí. 

  V České republice se společnost PPF Art vrací k odkazu J. Sudka nejen vystavováním jeho díla, ale rovněž zajišťuje provoz renomované pražské galerie Ateliér Josefa Sudka, který je replikou vyhořelého fotografického ateliéru, kde J. Sudek pracoval velkou část svého života.

  John Hutchinson, ředitel Douglas Hyde Gallery, je dlouholetým obdivovatelem práce Josefa Sudka a několik let usiloval o uspořádání výstavy. Výstava díla J. Sudka uzavře trojici fotografických výstav, které dokumentují rozličné přístupy k zaznamenání děje tady a teď.

  Zpět na tiskové zprávy