Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Interní restrukturalizace skupiny PPF: vzniká čistě pojišťovací holding CZI Holding NV
  04/01/2007

  Dne 22.12.2006 byl dokončen převod 100% podílu v České pojišťovně a.s. (ČP) ze společnosti PPF Group N.V. do společnosti CZI Holding NV (CZIH) – nově založené holdingové společnosti, jejímž 100% vlastníkem je PPF Group N.V. Tím se CZIH stal novým, jediným akcionářem ČP a byl završen proces vytváření holdingové struktury pod CZIH, která by měla v rámci skupiny PPF zastřešit veškeré aktivity v oblasti pojišťovnictví a s pojišťovnictvím přímo související.

  K 20.12.2006 byl také převeden majoritní podíl v PPF bance, a.s. z ČP na PPF Group N.V. I tento krok souvisí s vytvářením čistě pojišťovacího holdingu CZIH: vlastnický podíl v PPF bance byl vyveden mimo tento holding, a je tak nyní vlastněn přímo PPF Group N.V. (ta vlastní 92,75% podíl, zbytek akcií vlastní Magistrát hlavního města Prahy a drobní investoři).

  Poznámka pro editory:
  Mezinárodní finanční skupina PPF se zabývá pojišťovnictvím, spotřebitelským financováním a poskytuje komplexní služby v oblasti správy majetku. Je přítomna v Česku, na Slovensku, na Ukrajině, v Rusku, v Kazachstánu, v Číně a ve Vietnamu. Za téměř 16 let své existence se PPF stala vedoucím mezinárodním finančním investorem a ke konci roku 2005 spravovala majetek v hodnotě převyšující 10 mld. USD.

  Více informací:

  Dita Fuchsová
  tisková mluvčí PPF
  Tel.: (+420) 224 559 033
  E-mail: fuchsova@ppf.cz

  Zpět na tiskové zprávy