Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Informace k sekuritizaci portfolia Home Credit v Lucembursku
  09/11/2014

  Vzhledem k otázkám, které vznikají ohledně účelu operace odborně nazvané „sekuritizace portfolia“ ruské banky Home Credit & Finance Bank, k níž došlo v roce 2009 v lucemburském právním prostředí, považujeme za důležité informovat média o podstatě této operace. Několika následujícími poznámkami chceme zjednodušeně popsat, jak sekuritizace funguje a k čemu se používá.

  'Operace, kterou ruský Home Credit provedl v právním prostředí Lucemburska není daňovou optimalizací, ale standardní  'sekuritizací portfolia'. Banka tím získala úvěr, který je zajištěn (sekuritizován) jejími aktivy (tzn. úvěry klientům). Aby investor o poskytnutí takového úvěru ruské bance uvažoval, zpravidla požaduje jeho navázání na předvídatelnou regulaci evropských trhů a kvalitní ochranu investorů. Lucembursko je v tomto smyslu historicky tradičním trhem se sekuritizovanými pohledávkami.

  V  uvedené konkrétní transakci Home Creditu z roku 2009 šlo o to,  že portfolio pohledávek za stávajícími ruskými klienty se technicky převedlo na 'evropské cenné papíry' (dluhopisy), které se nabídly k odprodeji třetím stranám, nejčastěji jiným bankám. Výnos z prodeje dluhopisů putoval celý zpět do ruského Home Creditu k financování jeho dalších úvěrových obchodů. Výnos vzniká až z inkasa pohledávek ze spotřebitelského financování a zdaňuje se v Rusku standardní sazbou z příjmů právnických osob.

  Tyto operace nejsou ve světě nijak výjimečným nástrojem pro úvěrování (odborně řečeno refinancovaní) komerčních bank. V odborných kruzích v Rusku je sekuritizace úvěrového portfolia Home Creditu jednoznačně pozitivně hodnocena jako průkopnická a v zemi dosud ojedinělá transakce, protože jejímu uskutečnění neposkytuje tamější legislativní prostředí - na rozdíl od Lucemburska – zejména předvídatelný právní rámec.

  Sekuritizace jsou běžné zejména v době zvýšeného zájmu klientů o spotřebitelské úvěry. Banka jejich provedením může vlastní peníze 'rychleji otočit' a znovu je tak použít ještě dřív, než jí je vrátí její klienti. Sekuritizací nevznikají úspory, ale jen náklad v podobě úroků placených držitelům dluhopisů.  

  Zdůrazňujeme, že sekuritizace portfolia ruského Home Creditu z roku 2009, jejímž cílem byla podpora růstu úvěrové angažovanosti, nepředstavuje daňovou optimalizaci. Českým médiím či mnohým bloggerům zatím uniklo to, co zpráva mezinárodního novinářského panelu zdůrazňuje, totiž že transakce Home Creditu je plně v souladu s  právem.

  Milan Tománek
  Ředitel komunikace Skupiny Home Credit
  Email: milan.tomanek@homecredit.eu
  Mobil: +420 725 501 741

  Zpět na tiskové zprávy