Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Igor Doležel jmenován novým generálním ředitelem společnosti Eldorado
  24/11/2011

  Skupina PPF, stoprocentní vlastník předního ruského maloobchodního řetězce Eldorado, oznamuje změnu na pozici generálního ředitele Eldorado.

  Po dohodě s akcionáři odchází z této funkce Kacha Kobachidze. Novým generálním ředitelem byl jmenován Igor Doležel, který doposud působil jako viceprezident pro nákup a marketing. Igor Doležel má dlouholeté a bohaté zkušenosti z působení ve vedení společností nejrůznějšího typu, především v oblasti prodeje a distribuce v odvětví maloobchodu. V posledních šesti letech pracoval ve skupině PPF jako obchodní ředitel Home Credit & Finance Bank v Rusku a jako regionální manažer v Bělorusku.

  Prozatímní výkonné pravomoci do doby, než Igor Doležel získá správní souhlas k výkonu funkce generálního ředitele, přebírá Oleg Sukovatov, který v současné době vykonává funkci viceprezidenta pro bezpečnost a právní ochranu podnikání.

  Jiří Šmejc, akcionář skupiny PPF, prohlásil: „Kacha Kobachidze převzal řízení společnosti v těžké době a nesmírně přispěl k obratu v její pozici na trhu. Díky němu je společnost nyní opět na správné cestě a určitě si dobře povede i nadále v čele s novým generálním ředitelem, který nepochybně patří k nejzkušenějším manažerům ve skupině PPF.“

  Poznámky pro editory:
  Oleg Sukovatov (33) má vysokoškolské vzdělání, které získal v oboru mezinárodního práva na Moskevské akademii sociálních a humanitních věd; kromě toho vystudoval řízení podniků v institutu INSEAD ve Francii. Oleg Sukovatov patří ke zkušeným právním zástupcům a působil v řadě pojišťovacích a maloobchodních organizací v Rusku. Hovoří plynně anglicky a strávil několik let v USA. Do společnosti Eldorado nastoupil v září 2007 a zastával vysoké funkce v právním oddělení.

  Zpět na tiskové zprávy