Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Hospodářské výsledky PPF banky za tři čtvrtletí roku 2013
  25/10/2013

  Stáhnout soubor PDF

  “V prvních třech čtvrtletích roku 2013 pokračovala PPF banka v rozvoji svých klíčových obchodních aktivit a vytvořila téměř 650 milionů korun čistého zisku. Bilanční suma přesáhla 108 miliard korun. Dařilo se nám udržet přijatelný podíl klasifikovaných úvěrů, včetně úvěrů v prodlení větším než 90 dnů, krytých opravnými položkami. PPF banka se v uplynulém období podílela na přípravě několika významných operací s dluhopisy, ať už v rámci skupiny PPF (Home Credit & Finance Bank v Rusku) nebo na finančních trzích ve střední Evropě (Kofola). Úspěšně pokračovaly aktivity v oblasti exportního financování, většinou zaměřené na podporu podnikání českých firem v Rusku a zemích SNS.”

  Petr Jirásko, generální ředitel

  Shrnutí výsledků za měsíce leden až září 2013:
  • Čistý zisk po zdanění za tři čtvrtletí 2013 dosáhl 637,5 mil. Kč, což představuje meziroční pokles o 33 %, způsobený především zvýšenou tvorbou opravných položek
  • Bilanční suma meziročně vzrostla o 41 % na úroveň 108,6 mld. Kč k 30. 9. 2013
  • Úvěry klientům meziročně vzrostly o 17% na 30 mld. Kč k 30. 9. 2013, a to především díky novým aktivitám.

  PPF banka je součástí mezinárodní investiční skupiny PPF. Držitelem 92,96 % akcií banky je PPF Group N.V., podíl 6,7 % drží Hlavní město Praha.

  Zpět na tiskové zprávy