Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Hospodářské výsledky PPF banky za první čtvrtletí 2016
  02/06/2016

  Shrnutí výsledků za období leden až březen 2016

  • Čistý zisk po zdanění za první čtvrtletí (1Q) 2016 dosáhl 263 mil. Kč,  pokles proti stejnému období 2015 je hlavně vlivem jednorázového příspěvku do Resolučního fondu.
  • Bilanční suma k 31. 3. 2016 v porovnání s koncem března 2015 meziročně vzrostla ze 108 mld. Kč  na úroveň 130 mld. Kč.
  • K 31. 3. 2016 úvěry klientům činily 24,6 mld. Kč a klientské vklady 87,9 mld. Kč.

  Zpět na tiskové zprávy