Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Hospodářské výsledky PPF banky na první čtvrtletí 2015
  22/05/2015

  Shrnutí výsledků za období leden až březen 2015

  • Čistý zisk po zdanění za první čtvrtletí (1Q) 2015 dosáhl 444 mil. Kč, což představuje více než 60% růst v porovnání s 1Q 2014, kdy čistý zisk činil 273 mil. Kč.
  • Bilanční suma k 31. 3. 2015 v porovnání s koncem března 2014 meziročně vzrostla z 98 mld. Kč o 10 % na úroveň 107,6 mld. Kč.
  • Úvěry klientům činily 25,4 mld. Kč a klientské vklady 78 miliard korun k 31. 3. 2015.

  Zpět na tiskové zprávy