Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Home Credit: stanovisko Skupiny PPF
  13/11/2010

  „Skupina PPF nemá v tuto chvíli důvod opouštět ruský Home Credit. Banka disponuje kapitálem ve výši miliardy dolarů, je zdravá, rychle rostoucí a za letošní rok očekává rekordní zisk ve své historii. To potvrzuje úspěšnost jejího přechodu ze spotřebitelského úvěrování do retailového bankovnictví.
  Vzhledem k určité unikátnosti tohoto aktiva a k jeho mimořádným hospodářským výsledkům není překvapivé že jsme za poslední období zaregistrovali zájem o kapitálový vstup několika silných ruských i mezinárodních bank.

  Rusko je a i nadále zůstane pro skupinu PPF prioritním trhem. Svědčí o tom její současné investice v Nomos-bance, Eldoradu, Polymetalu. Další investiční aktivity v Rusku jsou aktuálně připravovány. Navíc vzhledem k mimořádné spokojenosti s hospodářskými výsledky Skupiny Home Credit podporuje Skupina PPF plány Home Creditu na rozvoj byznysu v dalších zemích.“

  Milan Tománek, ředitel komunikace Skupiny PPF

  Zpět na tiskové zprávy