Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Home Credit B.V.: Akcionáři mezinárodního holdingu neplánují prodej ruské banky Home Credit & Finance Bank
  21/05/2014

  Akcionáři mezinárodního holdingu neplánují prodej ruské banky Home Credit & Finance Bank Home Credit B.V., holdingová společnost kontrolující akciové podíly v předních firmách poskytujících služby spotřebitelského financování a retailového bankovnictví v devíti zemích střední a východní Evropy a Asie, byla svými beneficienty zplnomocněna tvrdě odmítnout jako zcela nepravdivá tvrzení ruského listu Izvestiya o údajně připravovaném prodeji ruské banky Home Credit and Finance Bank („HCFB“).

  „Představenstvo HCFB neprojednávalo žádný záměr ohledně prodeje naší ruské banky. Spekulace o údajné „přípravě na prodej“ nemají žádné opodstatnění. Jde o holý nesmysl, zveřejněný s případným cílem znejistit tržní postavení banky. Údajné zdroje zevnitř banky, které v tomto smyslu cituje deník Izvestiya, buďto vědomě lžou, anebo si novináři deníku  tyto jejich citáty jednoduše vymysleli“, uvedl Jiří Šmejc, generální ředitel Skupiny Home Credit a jeden z beneficientů Home Credit B.V.

  „Očekáváme, že aktuálně diskutovaná legislativní opatření ruského parlamentu, která mají tvrdě postihovat šíření falešných a poplašných zpráv o účastnících bankovního trhu, již brzy znemožní uveřejňování podobných spekulací“, dodal Jiří Šmejc.

  Ruská banka HCFB aktuálně rozvíjí řadu strategických obchodních iniciativ, kterými reaguje jak na měnící se trh, tak na celkové zpomalování ekonomického růstu v zemi. HCFB získává ročně tři miliony nových klientů v síti svých obchodních partnerů a vytrvale a důsledně pracuje na dalším, radikálním zvýšení kvality své nabídky a služeb s cílem upevnit loayalitu těch nejlepších získaných klientů.
   
  Beneficienti holdingu Home Credit B.V. zplnomocnili nejvyšší vedení společnosti k tomu, aby znovu zdůraznilo, že se nic nemění na záměrech akcionářů rozvíjet ruskou banku HCFB dlouhodobě, jako organickou součást ruského bankovnictví. Akcionáři se nechystají tuto banku prodávat.

  Zpět na tiskové zprávy