Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Home Credit a.s. oznamuje vydání dluhopisů nesoucích pohyblivý úrokový výnos v celkovém objemu 3 miliardy korun
  20/09/2006

  Home Credit a.s., přední poskytovatel spotřebitelských úvěrů v České republice dnes vydává korunový dluhopis s pohyblivým úrokovým výnosem v celkovém objemu 3 miliardy korun. První výnosové období je zkráceno a kuponová sazba činí 230 bazických bodů nad PRIBOR. Datem emise i jejího vypořádání je 6. říjen 2006. Dluhopisy mají jmenovitou hodnotu ve výši 1.000.000 Kč, budou vydány za 100 % své jmenovité hodnoty a jejich splatnost končí v červenci 2009.

  „Tato transakce dále posílí naši schopnost efektivně financovat další růst a zvýší diverzifikaci našich finančních zdrojů. Výtěžek z emise dluhopisů bude použit zčásti na splacení existujících krátkodobých závazků naší společnosti a zčásti na financování dalšího dynamického růstu našich aktivit v oblasti spotřebitelského financování – účelových úvěrů, hotovostních úvěrů a revolvingových úvěrů,“ říká Miloš Stibor, předseda představenstva Home Credit a.s.

  „Věříme, že úspěšná emise dluhopisů Home Credit a.s. je důkazem silné poptávky ze strany domácích i zahraničních investorů po aktivech denominovaných v českých korunách vydávaných rychle rostoucími českými podniky. Během nabídkové fáze jsme byli svědky prudké dynamiky objednávek od investorů. Jelikož upsaný objem výrazně převyšoval částku emise, dosáhli jsme pro emitenta výhodných podmínek – úroková marže byla stanovena v dolní části původně oznámeného úrokového rozpětí,“ komentuje Markéta Mühlhoferová, Head of Capital Markets, Česká spořitelna.

  „Tato úspěšná transakce potvrzuje rostoucí povědomí a zájem zahraničních investorů o český trh s korunovými dluhopisy. Úspěch umístění této emise je důležitým předpokladem pro další financování Home Creditu: tato společnost je na dobré cestě dosáhnout nižších úrokových marží u nepodřízených a nezajištěných zdrojů financování, které získá na finančních trzích, až se na ně v budoucnosti opět obrátí,“ dodává Zoltán Tóth, Senior Manager, Financial Institutions & Sovereigns, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG.

  Česká spořitelna, a.s. a Raiffeisen Zentralbank Österreich AG jednají jako vedoucí spolumanažeři a koordinátoři nabídky.

  Dluhopisy byly v plném rozsahu umístěny institucionálním investorům v České republice, Rakousku, Velké Británii, Německu a Slovensku a bude s nimi zahájeno obchodování na vedlejším trhu Burzy cenných papírů Praha k datu emise.

  Prospekt k emisi dluhopisů byl schválen Českou národní bankou a v souladu s příslušnými právními předpisy je k dispozici mj. na internetové adrese www.homecredit.net.

  Pro další informace prosím kontaktujte:

  Jiří Kašek
  Investor Relations
  Home Credit Group
  Tel: +420 221 611 146
  E-mail: kasek@ppf.cz

  Markéta Mühlhoferová
  Head of Capital Markets
  Česká spořitelna, a.s.
  Tel: +420 224 995 204
  E-mail: mmuhlhoferova@csas.cz

  Zoltán Tóth
  Financial Institutions & Sovereigns
  Raiffeisen Zentralbank
  Österreich AG
  Tel: +43 1 71707 1494
  E-mail: zoltan.toth@rzb.at

  TOTO OZNÁMENÍ JE ČINĚNO POUZE ZA ÚČELEM PODÁNÍ INFORMACÍ A NEPŘEDSTAVUJE VEŘEJNOU NABÍDKU JAKÝCHKOLI CENNÝCH PAPÍRŮ V ČESKÉ REPUBLICE ANI V JINÝCH JURISDIKCÍCH, ANI SE NEJEDNÁ O OZNÁMENÍ TAKOVÉ VEŘEJNÉ NABÍDKY.

  Poznámka pro editory:

  Home Credit a.s.
  Home Credit a.s. je jedním z lídrů na trhu spotřebitelských úvěrů v České republice. V roce 2005 společnost financovala nákupy svých klientů ve výši 6,7 miliardy Kč. Se svou devítiletou historií na českém trhu se Home Credit řadí mezi respektované poskytovatele účelových, revolvingových a hotovostních úvěrů.

  Home Credit a.s. je členem skupiny Home Credit. Společnosti této skupiny podnikají na trzích spotřebitelského financování ve střední a východní Evropě od roku 1997. Skupina Home Credit patří do mezinárodní skupiny PPF, která je aktivní v oblasti pojišťovnictví a spotřebitelských financí a poskytuje komplexní služby asset managementu. Za 15 let podnikání se PPF stala předním mezinárodním finančním investorem a ke konci roku 2005 spravovala aktiva ve výši přibližně 10 miliard dolarů.

  Zpět na tiskové zprávy