Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Generali a skupina PPF propojí svá podnikání ve střední a východní Evropě a vytvoří vedoucí pojišťovací společnost v tomto regionu
  26/04/2007

  Assicurazioni Generali (“Generali”) a skupina PPF Group N.V. (“skupina PPF”), prostřednictvím skupiny České pojišťovny, největšího poskytovatele životního a neživotního pojištění v ČR, dnes oznámily, že spolu uzavřely předběžnou dohodu o společném podniku s cílem stát se předním poskytovatelem pojišťovacích služeb v regionu střední a východní Evropy.
  Nová společnost JV spojí veškerá aktiva pojišťovacích aktivit Generali a skupiny PPF v regionu střední a východní Evropy a umožní spojené skupině bezkonkurenční záběr v těchto dvanácti zemích: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina, Rusko, Srbsko, Slovinsko, Chorvatsko a Kazachstán.

  • Dohoda urychlí strategickou expanzi obou skupin v regionu, který je pro pojišťovací služby jedním z nejatraktivnějších na světě, a vytvoří silnou platformu pro další rozvoj příležitostí v tomto regionu a přilehlých zemích
  • Nově zřízený společný podnik (JV) bude vlastněn z 51% skupinou Generali a z 49% skupinou PPF. Skupina PPF je dynamickým finančním subjektem jak pojistného sektoru (prostřednictvím České pojišťovny, přední pojišťovny v České republice), tak i trhu spotřebitelských půjček v 5 zemích střední a východní Evropy
  • Na základě pro-forma údajů za rok 2006 překročí roční hrubé předepsané pojistné JV 2,6 miliardy euro s Embedded Value ve výši 2,3 miliard euro a bude mít více než 9 milionů klientů ve 12 zemích
  • Generali navíc k vloženému majetku do společného podniku zaplatí skupině PPF 1,1 miliardy euro v hotovosti za dosažení 51% podílu v JV
  • Petr Kellner, majoritní akcionář skupiny PPF, bude nominován na seznam členů představenstva Generali, který bude navržen nejbližší výroční valné hromadě
  • Sergio Balbinot, generální ředitel Assicurazioni Generali, bude předsedou představenstva JV; Ladislav Bartoníček, předseda představenstva České pojišťovny, bude generálním ředitelem JV
  • Dohoda oceňuje skupinu České pojišťovny na 3,6 miliard euro a majetek Generali v regionu střední a východní Evropy na 1,5 miliard euro
  • Transakce pro skupinu Generali přinese v roce 2008 zvýšení výnosů podle IFRS o 2,2% a výnosů Embedded Value o 2,1%

  Sergio Balbinot, generální ředitel skupiny Generali, k uzavřené dohodě řekl:
  „Historické spojení Generali s regionem střední a východní Evropy je obecně známé. Od doby, kdy jsme se vrátili do Maďarska, jsme rozšiřovali naši působnost, takže nyní jsme v deseti zemích a máme 4 miliony zákazníků. Abychom navázali na své předchozí úspěchy, hledali jsme správného partnera, se kterým bychom mohli naše podnikání společně rozvíjet.
  Věříme, že jsme takového partnera našli ve skupině PPF a skupině České pojišťovny. Spojením našich sil se staneme předním hráčem v regionu střední a východní Evropy, který má společný základ více než devíti milionů klientů. Ve spolupráci s naším partnerem je naším cílem využít společné velikosti a diverzifikace a ještě více urychlit náš již existující dynamický růst v regionu. Stejně jako v případě Číny a Indie věříme, že partnerský model Generali, který kombinuje finanční sílu a schopnosti v pojišťovacích službách Generali s dynamikou a hlubokou znalostí trhu místního partnera, se ukáže jako vítězná kombinace pro naše klienty, partnery a akcionáře.“

  Ladislav Bartoníček, předseda představenstva České pojišťovny, dodal:
  „Skupina PPF prokázala schopnost zvyšovat hodnotu firem v regionu střední a východní Evropy na úspěšné transformaci České pojišťovny do vysoce ziskové a rostoucí společnosti se silnou distribuční sítí a dlouholetou tradicí v oblasti inovací. Zaujímáme vedoucí postavení na trhu v České republice a toto partnerství nám poskytne odrazový můstek pro náš další úspěch v mnohem širším regionu. Věříme, že toto partnerství je pro nás vhodné jak po stránce obchodní, strategické, tak i z hlediska firemní kultury. Působíme na vzájemně se doplňujících trzích a potenciál naší spolupráce je obrovský. Spojení sil s Generali znamená další logický krok v rozvoji České pojišťovny a poskytne skvělou příležitost získat vedoucí pozici na pojišťovacím trhu ve střední a východní Evropě, stejně jako posílení základny v zemích Společenství nezávislých států, kde je také vysoký potenciál růstu.“

  Klíčové body předběžné dohody o společném podniku:
  Na základě pro-forma údajů1 za rok 2006 budou základní údaje JV následující:
  Předepsané pojistné: 2627 milionů euro
  Čistý zisk2: 305 milionů euro
  Embedded Value: 2268 milionů euro
  Počet zákazníků: 9 milionů
  1 všechny konsolidované pro-forma údaje nejsou auditovány
  2normalizovaný čistý zisk

  JV bude k podpoře dalšího růstu kombinovat klíčové pojišťovací schopnosti a finanční sílu ze strany Generali s bezkonkurenční lokální znalostí a podnikatelským přístupem ze strany skupiny PPF.

  Dohoda oceňuje 100% skupiny České pojišťovny na 3,6 miliard euro a současné operace Generali v oblasti střední a východní Evropy na 1,5 miliard euro. Dohoda také zahrnuje hotovostní platbu ze strany Generali skupině PPF ve výši 1,1 miliardy euro, která bude zcela financována ze stávajících zdrojů Generali a jejímž účelem je, aby Generali po dokončení transakce vlastnila 51% JV, přičemž skupina PPF bude vlastnit zbývajících 49%.

  Na akcie JV, které získá Generali za peněžní protiplnění, bude mít PPF Group časově odloženou prémii při zhodnocení akcií JV nad hodnotu stanovenou na počátku transakce. Dohoda zahrnuje v případech neřešitelných sporů a zásadního porušení smlouvy kupní opci pro Generali, a v určitých případech prodejní opci pro skupinu PPF.

  Transakce pro Generali přinese v roce 2008 zvýšení výnosů podle IFRS o 2,2% a výnosů Embedded Value o 2,1%. Očekává se, že celá transakce bude pro Generali neutrální z hlediska ratingového ohodnocení.

  Strategické důvody: region střední a východní Evropy skýtá silný potenciál pro budoucí růst


  Střední a východní Evropa je jedním ze světově nejatraktivnějších a nejrychleji se rozvíjejících pojišťovacích trhů a očekává se, že přechod na měnu euro dále podpoří rostoucí finanční stabilitu ekonomik v tomto regionu.

  V období 2007-2009 se očekává výše růstu reálného HDP v rozmezí 5-5,5%, což je téměř trojnásobek oproti západní Evropě. Pokračující rychlý ekonomický rozvoj přinese zvýšení kupní síly domácností a s tím spojený zvýšený zájem o pojištění a růst penetrace směrem k západoevropskému průměru.

  Reformy důchodových a zdravotních systémů jsou již zvažovány v řadě zemí střední a východní Evropy a měly by vytvořit veškeré podmínky, ze kterých může mít užitek nový významný subjekt soukromého sektoru, jako je JV, díky tomu, že:

  • využije síly značek Generali a České pojišťovny, a to z jejich nové pozice vedoucí pojišťovací společnosti v regionu střední a východní Evropy
  • zkombinuje provozní a produktovou sílu Generali s distribuční sítí a místními znalostmi skupiny České pojišťovny
  • uplatní schopnosti nové skupiny nabízet jak pojištění, tak i spořící produkty, což rozšíří možnost volby pro zákazníky a zvýší tržní podíl
  • využije silného souladu, který obě strany přinášejí do nové skupiny v oblastech strategie, zeměpisného působení a firemní kultury
  • uplatní rozsáhlé synergie a zavede osvědčené postupy v oblastech jako je IT, likvidace pojistných událostí, centrální nákup a zajištění

  Tato společná základna staví JV do ideální pozice pro využití atraktivního a rychle rostoucího potenciálu zemí střední a východní Evropy, a to zejména Ruské federace a ostatních zemích Společenství nezávislých států.


  Řízení

  Skupina Generali a skupina PPF budou mít stejné zastoupení v představenstvu JV. Sergio Balbinot, generální ředitel Assicurazioni Generali, bude předsedou představenstva JV a Ladislav Bartoníček, současný předseda představenstva České pojišťovny, bude generálním ředitelem JV.

  Petr Kellner, zakladatel a majoritní akcionář skupiny PPF, bude nominován na seznam členů představenstva Generali, který bude navržen výroční valné hromadě plánované na sobotu 28. dubna 2007.

  Časový plán

  Očekává se, že transakce bude uzavřena v druhé polovině tohoto roku. Transakce podléhá schválení příslušných regulačních a antimonopolních úřadů.

  Aktivity Generali v zemích střední a východní Evropy

  Skupina Generali, třetí největší evropská a největší italská pojišťovna, s výší předepsaného pojistného více než 64 miliard euro, působí v 10 zemích regionu střední a východní Evropy, a to v oblasti pojištění a správy majetku.

  Vedle rychlého organického růstu byla Generali aktivní také v získávání nových akvizic v regionu. Během roku 2006 dokončila čtyři akvizice v Bulharsku, Chorvatsku, Srbsku a na Ukrajině.

  V roce 2006 kombinované operace Generali v tomto regionu dosáhly hrubého předepsaného pojistného ve výši 1159 milionů euro (24,6% nárůst oproti roku 2005), z čehož 62% pochází z neživotního a 38% z životního pojištění. Celkový čistý zisk v roce 2006 byl 48 milionu euro. Hodnota nového předepsaného pojistného činila 28,9 milionů euro, což je 66% meziroční nárůst,a kombinovaný poměr byl 92,8%.

  O skupině PPF a skupině České pojišťovny

  PPF Group N.V. je finanční společnost kontrolovaná z 95% úspěšným českým podnikatelem Petrem Kellnerem. Skupina PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídící strukturu umístěnou v Nizozemí. Klíčovou holdingovou společností skupiny PPF, na jejíž úrovni jsou přijímána strategická rozhodnutí týkající se činnosti celé skupiny, je společnost PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdamu.
  PPF byla založena v roce 1991 a v roce 1996 získala minoritní podíl v České pojišťovně v rámci procesu české privatizace. Od té doby PPF postupně získala plnou kontrolu nad Českou pojišťovnou a úspěšně přeměnila bývalý státem vlastněný pojišťovací ústav v rostoucí a ziskovou společnost. Vedle zachování pevné vedoucí pozice na českém trhu vstoupila Česká pojišťovna na Slovensko (kde je nyní třetí největší poskytovatel pojišťovacích služeb) a do Ruska (kde je pátým největším pojišťovatelem klasického životního pojištění). V roce 2006 zahájila svou činnost také na Ukrajině a v Kazachstánu.
  Česká pojišťovna je univerzální pojišťovací ústav se sídlem v Praze, který podniká v České republice, Rusku, Slovensku, Kazachstánu a na Ukrajině. Česká pojišťovna je vedoucí poskytovatel životního, neživotního a penzijní pojištění v České republice, přičemž tržní podíl na těchto trzích přesahuje 34%(pravidelně placené životní pojištění), 36% a 27% (dle počtu klientů). V roce 2006 měla ČP hrubé předepsané pojistné ve výši 1469 milionů euro, z čehož 66 % představovalo neživotní a 34 % životní pojištění. Čistý zisk v roce 2006 byl 362 milionů euro, z čehož 105 milionů euro jednorázových položek. Hodnota nově získaného předpisu pojistného byla 46 milionů euro při čistém kombinovaném poměru 84,9%.
  Vedle České pojišťovny vstoupila skupina PPF v roce 1997 nově na pole poskytování spotřebitelských půjček pod značkou Home Credit. V této oblasti se Home Credit Group stal jedním z vedoucích hráčů celého regionu. Ke konci roku 2006 Home Credit Group poskytl úvěry v celkové výši 2133 milionů euro. Home Credit Group podniká v České republice (třetí největší na trhu), na Slovensku (druhý největší na trhu) a v Rusku (druhý největší na trhu).V roce 2006 zahájil svou činnost také na Ukrajině a v Kazachstánu.

  Pro další informace kontaktujte:

  GENERALI GROUP CONTACTS
  PRESS OFFICE INVESTOR RELATIONS
  Tel. +39.040.671085 Tel. +39.040.671876
  Tel. +39.040.671180 Tel. +39.040.671202
  Tel. +39.040.671564 Tel. +39.040.671347
  www.generali.com

  PPF GROUP CONTACTS
  PRESS OFFICE JIRI HAJEK
  Tel. +420 224 559 027
  hajek@ppf.cz
  www.ppfgroup.nl

  Zpět na tiskové zprávy