Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Generali a PPF Group: Podpis smlouvy o vytvoření Generali PPF Holding B.V.
  10/07/2007

  Dnes byla podepsána konečná verze smlouvy o společnosti Generali PPF Holding, společném podniku Assicurazioni Generali a PPF Group N.V. Společnosti Generali a PPF Group převedou svá aktiva z pojišťovacích činností ve střední a východní Evropě na tento nový subjekt a tím vytvoří jednu z předních pojišťovacích společností v daném regionu, s příjmy z předepsaného pojistného ve výši 2,6 miliardy euro a více než 9 milióny klientů.

  Založení společného podniku je důležitým krokem ve strategické expanzi obou skupin v jednom z nejatraktivnějších regionů pro pojišťovací služby a vytvoří silnou platformu pro možnosti dalšího růstu v okolních oblastech.

  Smlouva, která stvrzuje ujednání a podmínky zveřejněné již 26. dubna, stanovuje hodnotu aktiv z pojišťovacích služeb ve střední a východní Evropě, která budou převedena společností PPF Group na 3,6 miliardy euro a aktiv převáděných Generali na 1,5 miliardy euro. Dále Generali Group zaplatí společnosti PPF Group 1,1 miliardy euro za získání 51% podílu ve společném podniku. PPF Group bude vlastníkem zbývajících 49 %.

  Sergio Balbinot, generální ředitel Generali Group a předseda představenstva Generali PPF Holding, událost komentoval:

  “Podepsání smlouvy proběhlo mnohem dříve před původně plánovaným datem a významně posiluje naše aktivity v jednom z nejatraktivnějších regionů na světě co se týče pojištění. Dosažením dalšího strategického cíle tato smlouva urychlí naší expanzi a umožní nám plně využít naše kapacity ve prospěch klientů i akcionářů.
  “Znovu jsme projevili naše schopnosti využít ty nejlepší příležitosti, které trh nabízí – příležitosti, které skupina Generali vyhodnocuje a vybírá podle vytváření hodnoty a ziskovosti.”
  “Dle našich zkušeností z jiných zemí věříme, že jsme vytvořením partnerství s místním subjektem, jakým je skupina PPF, která zaznamenává úctyhodné výsledky v tomto regionu, podnikli vskutku vítězný krok,” pokračoval Sergio Balbinot. “Ve všech ohledech lze považovat Assicurazioni Generali za jednu z nejaktivnějších nadnárodních společností na trzích s vysokým růstem, což bude základem úspěchu mezinárodních hráčů v několika příštích letech.”

  Ladislav Bartoníček, generální ředitel Generali PPF Holding a předseda představenstva České pojišťovny, dodal:
  “Nově založená společnost Generali PPF Holding bude významným základem pro další aktivity založené na již prokázaných výsledcích skupiny PPF ve zvyšování hodnoty firem v regionu střední a východní Evropy a pojišťovacích zkušenostech, schopnostech a finanční síle Generali. Jsem zcela přesvědčen, že společnost Generali PPF Holding bude mít strategické a manažerské schopnosti, které jí zaručí úspěch na rychle rostoucích pojišťovacích trzích.” Ladislav Bartoníček dále řekl: “Nyní budujeme silný a zkušený mezinárodní manažerský tým , který má za cíl vytvořit nejlepší pojistné produkty na všech trzích, kde působíme a dosáhnout budoucího růstu hodnoty pro akcionáře.”

  Aktivity společnosti Generali PPF Holding by měly být spuštěny ke konci tohoto roku. Celá transakce podléhá schválení ze strany příslušných úřadů.

  Aktivity Generali ve střední a východní Evropě
  Skupina Generali, třetí největší evropská a největší italská pojišťovna, s výší předepsaného pojistného více než 64 miliard euro, působí v 10 zemích regionu střední a východní Evropy, a to v oblasti pojištění a správy majetku. Vedle rychlého organického růstu byla Generali aktivní také v získávání nových akvizic v regionu. Během roku 2006 dokončila čtyři akvizice v Bulharsku, Chorvatsku, Srbsku a na Ukrajině.
  V roce 2006 dosáhlo celkové předepsané pojistné Generali v tomto regionu výše 1159 milionů euro (24,6% nárůst oproti roku 2005), z čehož 62 % pochází z neživotního a 38 % z životního pojištění. Celkový čistý zisk v roce 2006 byl 48 milionu euro. Hodnota nového předepsaného pojistného činila 28,9 milionů euro, což je 66% meziroční nárůst, a kombinovaný poměr byl 92,8%.

  O skupině PPF a skupině České pojišťovny
  PPF Group N.V. je mezinárodní finanční společnost kontrolovaná z 95% úspěšným českým podnikatelem Petrem Kellnerem. Skupina PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídící strukturu umístěnou v Nizozemí. Klíčovou holdingovou společností skupiny PPF, na jejíž úrovni jsou přijímána strategická rozhodnutí týkající se činnosti celé skupiny, je společnost PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdamu.
  PPF byla založena v roce 1991 a v roce 1996 získala minoritní podíl v České pojišťovně v rámci procesu české privatizace. Od té doby PPF postupně získala plnou kontrolu nad Českou pojišťovnou a úspěšně přeměnila bývalý státem vlastněný pojišťovací ústav. Navíc kromě vedoucí pozice na českém trhu vstoupila Česká pojišťovna na Slovensko (kde je nyní třetí největší poskytovatel pojišťovacích služeb) a do Ruska (kde je pátým největším pojišťovatelem klasického životního pojištění). V roce 2006 zahájila svou činnost také na Ukrajině a v Kazachstánu.
  Česká pojišťovna je univerzální pojišťovací ústav se sídlem v Praze, který podniká v České republice, Rusku, Slovensku, Kazachstánu a na Ukrajině. V roce 2006 měla skupina České pojišťovny hrubé předepsané pojistné ve výši 1505 milionů euro, z čehož 66 % představovalo neživotní a 34 % životní pojištění. Čistý zisk v roce 2006 byl 384 milionů euro, z čehož bylo 115 milionů euro jednorázových položek. Hodnota nově získaného předpisu pojistného byla 48 milionů euro při čistém kombinovaném poměru 84,9%.

  Zpět na tiskové zprávy