Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Generali a PPF Group podepsaly dohodu o dokončení transakce k vytvoření společného podniku Generali PPF Holding
  17/01/2008

  Generali a PPF Group, po obdržení souhlasu regulátorů, podepsaly dnes dohodu o dokončení transakce, která byla oznámena dříve, 10. 7. 2007. Generali PPF Holding tak zahajuje své operace - s hlavní organizační složkou sídlicí v Praze.

  Generali PPF Holding, společný podnik Generali (51%) a PPF Group (49%), spojuje podnikání obou skupin ve střední a východní Evropě. Vzniká tak jeden z vedoucích subjektů na pojišťovacím trhu, s ročním hrubým předepsaným pojistným ve výši přibližně 2,6 mld. eur (údaje za rok 2006).

  Generali PPF Holding plánuje působit ve 12 zemích střední a východní Evropy pro 9 milionů klientů. Vedoucí pozice na pojišťovacím trhu má holding v České republice, Maďarsku a na Slovensku.

  Ladislav Bartoníček, současný předseda představenstva České pojišťovny, bude generálním ředitelem Generali PPF Holding. Sergio Balbinot, generální ředitel Generali Group, bude zastávat funkci předsedy představenstva nové holdingové společnosti.

  Generali v zemích střední a východní Evropy

  Skupina Generali, třetí největší evropská a největší italská pojišťovna, s výší předepsaného pojistného více než 64 miliard euro, působí v 10 zemích regionu střední a východní Evropy, a to v oblasti pojištění a správy majetku. Vedle rychlého organického růstu byla Generali aktivní také v získávání nových akvizic v regionu. Během roku 2006 dokončila čtyři akvizice v Bulharsku, Chorvatsku, Srbsku a na Ukrajině.
  V roce 2006 kombinované operace Generali v tomto regionu dosáhly hrubého předepsaného pojistného ve výši 1,159 mld. eur (24,6% nárůst oproti roku 2005), z čehož 62% pochází z neživotního a 38% z životního pojištění. Celkový čistý zisk v roce 2006 byl 48 milionů eur. Hodnota nového předepsaného pojistného činila 28,9 milionu eur, což je 66% meziroční nárůst,a kombinovaný poměr byl 92,8%.

  Skupina PPF a Skupina České pojišťovny

  PPF Group N.V. je finanční společnost kontrolovaná z 94,36% úspěšným českým podnikatelem Petrem Kellnerem. Skupina PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídící strukturu umístěnou v Nizozemí. Klíčovou holdingovou společností skupiny PPF, na jejíž úrovni jsou přijímána strategická rozhodnutí týkající se činnosti celé skupiny, je společnost PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdamu.
  PPF byla založena v roce 1991 a v roce 1996 získala minoritní podíl v České pojišťovně v rámci procesu české privatizace. Od té doby PPF postupně získala plnou kontrolu nad Českou pojišťovnou a úspěšně přeměnila bývalý státem vlastněný pojišťovací ústav v rostoucí a ziskovou společnost. Vedle zachování pevné vedoucí pozice na českém trhu vstoupila Česká pojišťovna na Slovensko (kde je nyní třetí největší poskytovatel pojišťovacích služeb) a do Ruska (kde je pátým největším pojišťovatelem klasického životního pojištění). V roce 2006 zahájila svou činnost také na Ukrajině a v Kazachstánu.
  Skupina České pojišťovny je univerzální pojišťovací ústav se sídlem v Praze, který podniká v České republice, Rusku, Slovensku, Kazachstánu a na Ukrajině. V roce 2006 měla ČP hrubé předepsané pojistné ve výši 1,505 mld. eur, z čehož 66 % představovalo neživotní a 34 % životní pojištění. Čistý zisk v roce 2006 byl 384 milionů eur, z čehož 105 milionů eur jednorázových položek. Hodnota nově získaného předpisu pojistného byla 48 milionů eur při čistém kombinovaném poměru 84,9%.

  Popis transakce

  Dohoda oceňuje 100% skupiny České pojišťovny na 3,6 miliard euro a současné operace Generali v oblasti střední a východní Evropy na 1,5 miliard euro. Dohoda také zahrnuje hotovostní platbu ze strany Generali skupině PPF ve výši 1,1 miliardy euro, která bude zcela financována ze stávajících zdrojů Generali a jejímž účelem je, aby Generali po dokončení transakce vlastnila 51% JV, přičemž skupina PPF bude vlastnit zbývajících 49%. Na akcie JV, které získá Generali za peněžní protiplnění, bude mít PPF Group časově odloženou prémii při zhodnocení akcií JV nad hodnotu stanovenou na počátku transakce.

  Zpět na tiskové zprávy