Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Gary Mazzotti posílil skupinu PPF
  12/09/2008

  S účinností od 10. září 2008 nastoupil Gary Mazzotti (46) na pozici Senior Investment Officer do společnosti PPF a.s. Jeho zodpovědností bude především vyhledávání a realizace nových investičních příležitostí na trzích střední a východní Evropy s cílem rozšířit portfolio skupiny PPF.

  Gary Mazzotti vystudoval University of Reading a má více než 25leté zkušenosti z oblasti financí, řízení pracovního kapitálu, fúzí a akvizic a operativního řízení. Gary přichází ze skupiny Energy 21, kde působil jako generální ředitel. Předtím pracoval na vedoucích manažerských pozicích ve skupině AAA Auto, Virgin Group a Greyhound Corporation.

  Poznámka pro editory:
  Mezinárodní finanční skupina PPF se zaměřuje především na spotřebitelské financování a retailové bankovnictví pod značkou Home Credit. Skupina dále aktivně vyhledává investiční příležitosti a realizuje strategické investice na rostoucích trzích střední a východní Evropy a Asie. Prostřednictvím podílu v Generali PPF Holdingu je skupina PPF účastníkem trhu pojišťovnictví ve střední a východní Evropě. Za 17 let své existence se skupina PPF stala jedním z předních mezinárodních finančních investorů s hodnotou spravovaných aktiv převyšující 268 mld. korun. Skupina PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu umístěnou v Nizozemsku. Klíčovou holdingovou společností skupiny PPF, na jejíž úrovni jsou přijímána strategická rozhodnutí týkající se činnosti celé skupiny, je společnost PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdamu.

  Kontakt pro další informace:

  Alexej Bechtin
  Tiskový mluvčí PPF
  Tel.: +420 224 559 033
  E-mail: bechtin@ppf.cz

  Jiří Hájek
  Ředitel marketingu a komunikace PPF
  Tel.: +420 224 559 563
  E-mail: hajek@ppf.cz

  Zpět na tiskové zprávy