Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Galerie Václava Špály je opět otevřena, od září vystavuje Gagarinovu věc Jiřího Černického; jejím novým provozovatelem je společnost PPF Art
  09/09/2010

  Od 10. září je na Národní třídě v Praze znovu otevřena Galerie Václava Špály. Výstavní síň s výbornou adresou i slavnou minulostí se tak opět vrací k prezentaci toho nejlepšího ze současné výtvarné scény. Novým provozovatelem se vítězstvím ve výběrovém řízení na následujících deset let stala společnost PPF Art, která má bohaté a dlouholeté zkušenosti s realizací výstavních programů. Galerii otevírá výstava Jiřího Černického „Gagarinova věc a věci, kterých mi není líto“. Potrvá do 31. října.

  „Chceme, aby Galerie Václava Špály i nadále fungovala tak, aby byla vyhledávaným místem milovníků výtvarného umění. Správný výběr nového provozovatele proto vnímáme jako velkou odpovědnost,“ říká starosta Prahy 1 Filip Dvořák.  

  Jak uvádí ředitel divize uměleckých sbírek PPF Art Jan Řehák: „PPF Art chce ve své činnosti navázat na tradici galerie, respektovat její historické zaměření a kreativním způsobem ho dále rozvíjet. Díky své poloze v centru Prahy i velikostí prostor patří Galerie Václava Špály k nejlepším českým galeriím. Naší ambicí je přinést kvalitní výstavní program.“  

  Podle kurátora sbírek a výstav PPF Art Pavla Lagnera se chce galerie věnovat zejména žijícím českým umělcům, kteří patří k domácí špičce. „Dramaturgie výstav počítá se střídáním malby, fotografie a plastiky. Zaměříme se zejména na etablované autory střední generace,“ říká Pavel Lagner. Výstavní plán galerie tak zahrnuje autory jako Tomáš Císařovský, Jiří David, Petr Pastrňák, Petr Nikl, František Skála, Kateřina Vincourová, Markéta Othová, Alena Kotzmannová, Tono Stano, Ivan Pinkava, Jaroslav Róna, Jan Merta a další. Jednou ročně tu bude své dílo prezentovat také laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého.

  Záměrem Galerie Václava Špály je spolupracovat i s dalšími významnými domácími výstavními subjekty na společných projektech, otevřena bude také prezentaci mimopražských výstav mimořádné kvality. Probíhá rovněž jednání o zapůjčení kvalitní zahraniční expozice, která by přinesla konfrontaci s domácí scénou. Galerie Václava Špály celkem uspořádá šest výstav ročně, výstavní plán je prozatím hotový do roku 2012.

  Pod správou PPF Art bude galerie provozována jako nekomerční: nebude vyvíjet obchodní aktivity ani žádat o granty, její hlavní a jedinou aktivitou bude výstavní činnost. To je podle Jana Řeháka zcela v souladu s vystupováním celé skupiny PPF, která jde i ve svých ostatních dobročinných aktivitách cestou mecenášství. „V době všeobecné prosperity patří podpora umění k dobrému vychování. V době ekonomické krize je pak výrazem víry v budoucnost,“ uvádí Jan Řehák.  

  Novou éru zahajuje síň výstavou „Gagarinova věc a věci, kterých mi není líto“ autora Jiřího Černického, jejímž tématem je záhadný předmět z modulu sovětského kosmonauta. K vidění budou i Černického pozoruhodná videa, fotografie a nejrůznější předměty, které náhodně oslovení kolemjdoucí autorovi bez lítosti věnovali.  

  „Dá se říct, že Gagarinova věc je něco jako Forrest Gump vizuálního umění, který prochází historií druhé poloviny 20. století. V novém světle ukazuje osoby a události, jež má spousta lidí ještě v živé paměti,“ říká Jiří Černický. Mytologie obklopující první let člověka do vesmíru fascinovala Černického natolik, že na jejím základě vytvořil podrobný imaginativní projekt. Do detailu dotažený koncept doložil mnoha dokumentárními fotografiemi i suchou vědeckou zprávou o rekonstrukci tajemného předmětu, o jehož existenci je těžké pochybovat.

  Realita a zdání znepokojivě prostupují i Černického nakládání s drobnostmi, které získal od náhodně oslovených cestujících v pražském metru. Žvýkačky, otvírák, gumička nebo kartáček mezizubních prostor v jeho videu levitují před soupravou metra řítící se až rychlostí světla a dohromady skládají nový obraz skutečnosti. „Věci zdánlivě nepodstatné a zbytečné tu vytvářejí budoucnost,“ komentuje jedno ze svých pěti vystavených videí Jiří Černický.  

  Výstava, jejímž kurátorem je Michal Koleček, potrvá do 31. října. Partnerem výstavy je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu.

  V listopadu se Galerie Václava Špály otevře dílu Jiřího Skály, zatím posledního laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého. Galerie bude otevřena každý den od 11.00 do 19.00 hodin, základní vstupné je 40 Kč, studenti, senioři a držitelé průkazů ZTP mají 50% slevu.


  Informace pro editory

  PPF Art a.s.
  PPF Art spravuje a rozvíjí aktivity skupiny PPF v oblasti kultury a umění. Vedle Galerie Václava Špály provozuje PPF Art i Galerii České pojišťovny, Ateliér Josefa Sudka a také Galerii fotografie Louvre, kde bude výstavy pořádat už jen do konce roku 2010. Pro PPF spravuje firemní sbírku moderního českého umění, podílí se rovněž na správě sbírky České pojišťovny.

  Předmětem činnosti PPF Art je také vydávání tematických výtvarných publikací spojených se sbírkami a aktuálně pořádanými výstavami. Tak vznikl např. svazek Zemská fotografie autorů Lukáše Jasanského a Martina Poláka (v roce 2003 oceněná jako Fotografická publikace roku) nebo publikace Privatissima věnovaná snímkům Josefa Sudka.

  Letos v květnu zvítězila společnost PPF Art ve výběrovém řízení vypsaném MČ Praha 1 na nového provozovatele Galerie Václava Špály.

  Jiří Černický
  Jiří Černický (*1966 v Ústí nad Labem) patří k úzké vrstvě českých výtvarníků, kteří nacházejí uznání stejně dobře doma i v zahraničí. Studoval na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové (1990 – 1993) a na Akademii výtvarných umění (1993 – 1997). V roce 1996 získal Sorosovu cenu, v roce 1998 Cenu Jindřicha Chalupeckého. Vystavoval v Praze, Ústí nad Labem, Liberci, Berlíně, Benátkách, Rotterdamu, Los Angeles, New Yorku a jinde. Od října 2010 je vedoucím ateliéru malby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

  Mnohostranný umělec vytváří instalace, objekty, performance, videa, věnuje se malbě i fotografii. Jeho tvorbu charakterizuje směs patosu a nadsázky, mix technologie a tělesnosti, výlety do osobní
  i kolektivní paměti a zájem o sociální a politický rozměr výsledného díla. Jeho vznik přitom provází značné osobní nasazení autora spojené s někdy až trýznivými fyzickými a psychickými výkony.

  Na počátcích své umělecké dráhy například sesbíral slzy obyvatel Ústí nad Labem, které osobně odvezl a předal klášteru v etiopském městě Lalibela (Slzy pro Etiopii, 1993 – 1994). Později sešil burku ze třiceti státních vlajek, polehával v ní před galerií Akademie der Kunste v Berlíně a od kolemjdoucích žebral o příspěvek na podporu bankovního systému v USA (Duch Východu na Západě, 1999). Pro svou multimediální instalaci SONY Garden rozdrtil high-tech elektroniku věnovanou sponzory a z hromady úlomků vytvořil japonskou zenovou zahradu (Úplně nový odpad – Brand New Trash, Galerie Švestka, 2002). V době narození syna vyšíval jehelníčky s výjevy ze života svých sousedů v libeňském činžáku (Jehelníčky, Galerie Švestka, 2005).  Zkoumal také možnosti malby a jejího remixování do 3D (Kefírová dráha, galerie Woxart, 2010).

  K jeho nejznámějším dílům patří Průmyslově vyráběná schizofrenie (1998), série bílých motocyklových helem, jejichž hororový „výraz“ inspiroval Munchův slavný obraz Výkřik. Do obecného povědomí se zapsal i jeho brilantní obrazový cyklus Bin Ládinova lampa (1999 – 2000), v němž prolnul představu pohádkového Orientu s líbezně pojatými portréty fanatických muslimských bojovníků pojednaných v tradici islámské malby.

  Černického schopnost předvídat a ztvárnit „ducha doby“ mu zajišťují zájem galeristů, publika
  i sběratelů bez ohledu na geografické hranice. Gagarinovu věc poprvé vystavil už v roce 2005 v galerii VIVID v Birminghamu. Věci, kterých mi není líto se objevily v roce 2009 v Muzeu
  V. Löfflera v Košicích.

  Galerie Václava Špály
  Galerie pojmenovaná po známém českém malíři vznikla v roce 1957 v bývalých prostorách prvorepublikového Vilímkova nakladatelství a knihkupectví. Zatím největší rozkvět zažila v letech 1965 až 1970 pod vedením respektovaného výtvarného teoretika Jindřicha Chalupeckého.
  V 70. a 80. letech se pak v galerii konaly především výstavy oficiálního umění.

  Výrazně se Galerie Václava Špály profilovala znovu od poloviny 90. let pod vedením Jaroslava Krbůška, za jehož éry vešla do povědomí jako progresivní výstavní síň zaměřená na současné české umění. Poprvé v ní byla udělena Cena Jindřicha Chalupeckého určená talentovaným umělcům do pětatřiceti let. Od roku 2002 vedla galerii Nadace Český fond umění. Ta začala galerii volně pronajímat, což tehdy vyvolalo marné protesty umělecké veřejnosti. V roce 2007 uspěla v konkurzu na nového nájemce agentura Semma, která ji měla spravovat do roku 2017. Už po dvou letech však agentura činnost ukončila, údajně z důvodů nedostatku financí na provoz.

  V roce 2010 bylo proto MČ Praha 1 vyhlášeno nové výběrové řízení. Projekt PPF Art v něm zvítězil a společnost se tak stala na následujících deset let jejím novým provozovatelem.

  Zpět na tiskové zprávy