Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Galerie Václava Špály během prázdninových měsíců představí výběr fotografií ze sbírky PPF
  17/06/2011

  Sbírka české a slovenské fotografie skupiny PPF, jejímž současným kurátorem je Pavel Lagner, nyní obsahuje 1 398 fotografií od celkem 82 autorů a tvůrčích skupin. Pravidelně jsou tato díla zapůjčována do různých výstavních prostor a v letních měsících již tradičně skupina PPF představuje část sbírky ve výstavním prostoru, který sama provozuje.

  Výběr, který se v létě představí v Galerii Václava Špály pod názvem „Obrazy z dějin fotografie české“, obsahuje díla například od Františka Drtikola, Jaromíra Funkeho, Ivana Pinkavy nebo Emily Medkové. Nebude zde zastoupena tvorba světově proslulého českého fotografa Josefa Sudka. Výběr jeho fotografií ze sbírky skupiny PPF totiž představí v červenci a srpnu samostatná výstava v Ateliéru Josefa Sudka.

  Průvodní slovo kurátora letní výstavy v Galerii Václava Špály – teoretika fotografie Josefa Mouchy:
  Fluidum fotografie české
  Připomínáme starou pravdu: kultura je bohatá v míře, v jaké své zdroje nenechá zplanět. Sbírka fotografií finanční skupiny PPF obsahuje 1 398 děl 82 autorů a tvůrčích skupin. Aktuální výběr se ohlíží za první dekádou akvizic jejích kurátorů. Tím současným je Pavel Lagner, usilující o rozvíjející se dynamickou strukturu sbírkového fondu. Vedle prací klasiků hledá díla střední i nastupující generace. Obrazy z dějin fotografie české počítají s neuzavřeností sbírkového záběru a své těžiště proto nalézají v (post)moderní klasicitě. (Josefu Sudkovi se PPF Art věnuje paralelní samostatnou výstavou v replice jeho malostranského ateliéru.)

  Médium fotografie přivedla k zralosti 30. léta. Končil věk, v němž mohl experiment sám o sobě poskytnout úplné zadostiučinění. Vystřídal jej důraz na ucelené dílo. Jaromír Funke, průkopník moderního pojetí fotografování, to na podzim 1939 glosoval slovy: „Dnešní doba jde ku podivu velmi rychle kupředu v objevování zajímavostí, pramenících z techniky; ale právě tak rychle, jak jdou za sebou nově objevované metody, právě tak rychle stárnou. Proto neudivují nás již ty různé druhy fotogramů, inversí, solarisací, kombinací negativu a positivu, jak by se na prvý pohled zdálo.“

  Dokud fotografové hledali jedinečná ozvláštnění svého výrazového prostředku, bylo nalezení každého aspektu podivuhodným výkonem. Pojednou se však fotografie stala jazykem natolik rozvinutým, že si už napořád říká o vyslovení přiměřeného obsahu. Meziválečná avantgarda tak vytříbila postoje vůči soběstačnosti formálního pokusnictví.

  Umělecká inspirace je ukotvena v podloží dalece předcházejícím rok 1839, kdy Francie předala světu k volnému užití daguerrotypii. Války nicméně natolik otřásly minulým stoletím, že harmonizace v duchu tradic západního křesťanství začala působit anachronicky.
  Podobně jako sbírka finanční skupiny PPF jsou Obrazy jednak přehlídkou částí soupeřících o pozornost, jednak výrazem snah dodat doličným částem na významuplnosti.

  Informace pro editory

  PPF Art
  PPF Art spravuje a rozvíjí aktivity skupiny PPF v oblasti kultury a umění. Od začátku 90. let systematicky buduje sbírku moderního českého umění. V Praze provozuje několik galerií - Galerii České pojišťovny, Ateliér Josefa Sudka a nově od září 2010 Galerii Václava Špály. Pro PPF spravuje firemní sbírku české a slovenské fotografie, podílí se rovněž na správě sbírky České pojišťovny.

  Galerie Václava Špály
  Galerie pojmenovaná po známém českém malíři vznikla v roce 1957 v bývalých prostorách prvorepublikového Vilímkova nakladatelství a knihkupectví. Zatím největší rozkvět zažila v letech 1965 až 1970 pod vedením respektovaného výtvarného teoretika Jindřicha Chalupeckého. V 70. a 80. letech se pak v galerii konaly především výstavy oficiálního umění. Výrazně se Galerie Václava Špály profilovala znovu od poloviny 90. let pod vedením Jaroslava Krbůška, za jehož éry vešla do povědomí jako progresivní výstavní síň zaměřená na současné české umění. Poprvé v ní byla udělena Cena Jindřicha Chalupeckého určená talentovaným umělcům do pětatřiceti let.

  Na jaře 2010 vyhlásila MČ Praha 1 výběrové řízení na nového provozovatele galerie. Zvítězil v něm projekt PPF Art a společnost se tak stala na následujících deset let jejím provozovatelem.

  Výběr ze sbírky fotografií skupiny PPF na webu Ateliéru Josefa Sudka: http://www.atelierjosefasudka.cz/cz/sbirka.html

  Zpět na tiskové zprávy