Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Finanční výsledky PPF banky za tři čtvrtletí 2015
  06/01/2016

  „Hlavní ukazatele potvrzují růstový trend i ve třetím čtvrtletí. Bilanční suma  se meziročně navýšila o 13 % na 128 miliard korun a čistý zisk se za prvních devět měsíců zvýšil o téměř 80 % na 1,16 miliardy korun. K  výraznému nárůstu zisku přispěl hlavně výsledek z finančních operací.“ Petr Jirásko, generální ředitel 

  Vybrané ukazatele za leden až září 2015:

  • Bilanční suma (k 30. 9. 2015): 128,463 mld. Kč
  • Čistý zisk: 1 160 mil. Kč
  • Úvěry klientům: 28 546 mil. Kč
  • Klientské vklady: 89 041 mil. Kč 
  • Rentabilita vlastního kapitálu (k 30. 9. 2015):  téměř 26 % při hodnotě kapitálové přiměrenosti na celkový kapitál 14,84 %. 

  Zpět na tiskové zprávy