Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Evžen Hart posiluje vedení skupiny PPF
  04/01/2006

  Novým členem vrcholového vedení skupiny PPF zodpovědným za lidské zdroje a vztahy s veřejností se od 1. ledna 2006 stal Evžen Hart, dosavadní Group Managing Director reklamní skupiny Ogilvy Group.

  Skupina Ogilvy Group, poskytující služby v oblasti reklamy a komunikace, se skupinou PPF dlouhodobě spolupracuje.

  Evžen Hart ke svému příchodu do PPF říká:
  „Chtěl bych využít své dosavadní zkušenosti nabyté dlouholetou prací v oblasti komunikace a řízení lidí. Lidé jsou největším bohatstvím každé firmy. Mým cílem je ve skupině PPF nastavit maximálně efektivní práci s lidskými zdroji a posílit pozitivní vnímání skupiny PPF a všech jejích dceřiných společností nejen v ČR, ale i ve všech zemích, kam PPF expanduje.“

  Finanční skupina PPF úspěšně spravuje aktiva v hodnotě přibližně 200 miliard Kč. Skupinu tvoří například Česká pojišťovna,Penzijní fond ČP, Home Credit, PPF banka, eBanka a specializované společnosti zabezpečující komplexní servis spojený se správou majetku. PPF rozvíjí své aktivity v regionu střední a východní Evropy a v Číně a je vlastníkem řady finančních institucí, které v oblasti svého působení patří k nejvýznamnějším.


  Pro další informace kontaktujte:

  Dita Fuchsová
  ředitelka marketingu a komunikace PPF a.s.
  Tel.: (+420) 224 559 033
  E-mail: fuchsova@ppf.cz

  Zpět na tiskové zprávy