Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Dohoda skupin PPF a EMMA Capital o další spolupráci v Home Credit Group
  30/04/2019

  Stáhnout soubor PDF

  Finanční skupiny PPF a EMMA se dohodly na dokončení procesu převodu 2,5 % akcií skupiny Home Credit, dosud vlastněných skupinou EMMA, do vlastnictví PPF. Tento krok je naplněním předchozích dohod mezi oběma skupinami. PPF Group tak nyní drží 91,12 % akcií skupiny Home Credit a Emma Capital (zbývajících) 8,88 %. Uskutečněná transakce přitom oceňuje skupinu Home Credit částkou 8,5 miliardy eur.

  Součástí širší dohody je rovněž prodloužení úspěšné spolupráce PPF a EMMA Capital ve skupině Home Credit Group na dalších pět let. Z pozice předsedy představenstva povede v tomto období skupinu i nadále Jiří Šmejc.

  Zpět na tiskové zprávy