Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Dobrovolná nabídka převzetí společnosti Zentiva N.V.
  02/05/2008

  Anthiarose Limited, 100% dceřiná společnost PPF Group N.V., oznamuje, že hodlá učinit dobrovolnou nabídku převzetí určenou všem držitelům akcií i globálních depozitních akcií společnosti Zentiva N.V.
  Účelem nabídky převzetí je získání takového podílu ve společnosti Zentiva, který umožní navrhovateli aktivně ovlivňovat strategii i operativní řízení Zentivy. S cílem zajistit a zvýšit vliv skupiny PPF na chod společnosti Zentiva spolupracuje PPF Group N.V. s Generali PPF Holding B.V. Obě skupiny již oznámily nizozemskému regulátorovi AFM i představenstvu Zentivy, že jednají ve shodě.
  V souladu s legislativou České republiky (Zákon o nabídkách převzetí) bude návrh nabídkového dokumentu předložen České národní bance jako příslušnému orgánu dohledu. Nabídka převzetí bude uskutečněna pouze v případě, že návrh nabídkového dokumentu projde procesem přezkoumání ze strany ČNB.
  Cena jako protiplnění v rámci této nabídky převzetí byla stanovena takto: 950 Kč za jednu akcii a 950 Kč za jednu globální depozitní akcii (GDS). Tato cena představuje 3,3% prémii ve vztahu k průměrné ceně akcií vypočítané jako objemově vážený průměr za období šestiměsíčního obchodování s cennými papíry na Burze cenných papírů Praha, a 3,6% prémii ve vztahu k závěrečné tržní ceně na Burze cenných papírů Praha (SPAD) dne 30. dubna 2008.
  Skupina PPF pozitivně hodnotí strategii uplatňovanou společností Zentiva. Skupina PPF hodlá aktivně vykonávat svá akcionářská práva, aby podpořila úsilí současného managementu zaměřené na další rozvoj i na zvyšování hodnoty společnosti.

  Poznámka pro editory:
  Mezinárodní finanční skupina PPF se zaměřuje na spotřebitelské financování a retailové bankovnictví. Prostřednictvím podílu v Generali PPF Holdingu je skupina PPF účastníkem trhu pojišťovnictví ve střední a východní Evropě. Za 17 let své existence se skupina PPF stala jedním z předních mezinárodních finančních investorů a ke konci roku 2007 spravovala aktiva v hodnotě převyšující 268 mld. korun. Skupina PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu umístěnou v Nizozemsku. Klíčovou holdingovou společností skupiny PPF, na jejíž úrovni jsou přijímána strategická rozhodnutí týkající se činnosti celé skupiny, je společnost PPF Group N.V. se sídlem v Amsterdamu.

  Kontakt pro další informace:
  Alexej Bechtin
  Tiskový mluvčí PPF
  +420 224 559 033
  E-mail: bechtin@ppf.cz

  Jiří Hájek
  Ředitel marketingu a komunikace PPF
  +420 224 559 563
  E-mail: hajek@ppf.cz
  www.ppfgroup.nl/anthiarose

  Zpět na tiskové zprávy