Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Do skupiny PPF nastupuje Vojtěch Jirků
  01/09/2006

  Od 1.9. je Vojtěch Jirků ředitelem pro strategii lidských zdrojů. Jeho hlavní zodpovědností budou projekty a aktivity týkající se celkového rozvoje organizace, firemní kultury či identifikace a rozvoje talentů ve skupině PPF.

  Vojtěch Jirků přichází do skupiny PPF ze společnosti Microsoft. Tam začínal v roce 1997 na pozici Manažera pro přímý marketing v ČR, od roku 1999 byl obchodním ředitelem společnosti Microsoft pro malé a střední firmy v regionu východní Evropa a v roce 2002 postoupil na pozici ředitele pro obchodní operace ve stejném regionu. Až do nynějška pak zastával pozici ředitele pro strategii pro veřejnou správu v regionu Evropa, Blízký Východ a Afrika, ve které se zabýval tím, jak mohou informační technologie přispět k řešení otázek jako je nezaměstnanost nebo akcelerace ekonomického růstu a zvýšení konkurenceschopnosti jednotlivých zemí.

  Ke své nové pozici říká:
  „Věřím, že schopnost společnosti využít talentu a lidského potenciálu je dlouhodobě tou největší konkurenční výhodou na dnešním globálním trhu. Skupina PPF má ve svých řadách stovky a tisíce skvělých profesionálů a já se velice těším na příležitost pracovat s nimi na jejich dalším osobním rozvoji a růstu. Láká mě samozřejmě také možnost využít svých zkušeností z prostředí nadnárodní společnosti a přispět ve skupině PPF k dalšímu budování podobně úspěšného globálního týmu.“

  Poznámka pro editory
  Mezinárodní finanční skupina PPF spravuje aktiva v hodnotě více než 10 miliard USD. Skupinu tvoří například Česká pojišťovna, Penzijní fond ČP, skupina Home Credit a specializované společnosti zabezpečující komplexní servis spojený se správou majetku. PPF rozvíjí své aktivity v regionu střední a východní Evropy, na Ukrajině, v Kazachstánu, v Číně a ve Vietnamu a je vlastníkem řady finančních institucí, které v oblasti svého působení patří k nejvýznamnějším.


  Pro další informace kontaktujte:

  Dita Fuchsová
  tisková mluvčí PPF
  Tel.: (+420) 224 559 033
  E-mail: fuchsova@ppf.cz

  Zpět na tiskové zprávy