Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Air Bank získala bankovní licenci ČNB
  01/06/2011

  Stáhnout soubor PDF

  Skupina PPF oznamuje, že její dceřiná společnost Brusson, a. s. získala od České národní banky v souladu s paragrafem 4, odstavcem 2 Zákona O bankách povolení k činnosti banky (bankovní licenci). Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci včerejším dnem.

  Společnost Brusson, a.s. se nyní přejmenuje na Air Bank, a. s. a pod stejnou značkou nabídne ve druhé polovině letošního roku bankovní služby občanům (retailovým klientům).
  „Za dlouhá léta, kdy v různých zemích podnikáme ve finančních službách, jsme nashromáždili dostatek zkušeností a získali kvalitní manažery. Na těchto znalostech a osobnostech jsme teď postavili banku, která bude jednoduchá, srozumitelná a hlavně hodně osobní. Věříme, že značka Air Bank brzy získá své místo na vysoce konkurenčním českém bankovním trhu,“ říká Jiří Šmejc, akcionář PPF Group N.V.

  O bankovní licenci požádala Českou národní banku v červnu 2010 společnost Brusson, a. s., 100% dceřiná společnost PPF Group N.V., která nyní zahájila proces přejmenování na Air Bank, a. s. a požádala o zápis do Obchodního rejstříku.

  Zpět na tiskové zprávy