Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Air Bank za tři čtvrtletí zvýšila zisk o 3 % na 322 milionů Kč
  11/11/2015

  Neauditované konsolidované hospodářské výsledky Air Bank a. s. k 30. září 2015 podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS):

  Air Bank za tři čtvrtletí zvýšila zisk o 3 % na 322 milionů Kč

  Air Bank za letošní první tři čtvrtletí vykázala čistý konsolidovaný zisk 322 milionů Kč. V meziročním srovnání je to o 3 % více. Air Bank ve třetím čtvrtletí pokračovala v rychlém růstu počtu klientů. Dál se zvyšoval i objem vkladů a úvěrů.

  Počet klientů Air Bank se ke konci září 2015 meziročně zvýšil o 34 % na téměř 395 tisíc. Počet otevřených běžných účtů rostl ještě rychleji
  a zvýšil se meziročně o 48 % na 373 tisíc. Počet otevřených spořicích účtu vzrostl meziročně o 30 % na 265 tisíc.

  „Růst počtu klientů se v průběhu letošního roku zrychluje. Jen v srpnu a září k nám přišlo přes 21 tisíc nových klientů. Důvodem velkého zájmu byl hlavně úročený běžný účet, který jsme všem aktivním klientům na začátku srpna ještě zvýhodnili,“ říká Michal Strcula, generální ředitel Air Bank.

  Objem vkladů na běžných a spořicích účtech klientů meziročně vzrostl o 23 % na 64,2 miliardy Kč. Celkový objem úvěrů v portfoliu Air Bank se zvýšil o 6 % na 26,4 miliardy Kč. Celková bilanční suma vzrostla o 23 % na 72,8 miliardy korun. Vlastní kapitál banky se zvýšil o 11 % na 5,1 miliardy korun.

   

  30.9.2014

  30.9.2015

  Meziroční změna

  Počet klientů

  294 913

  394 880

  34%

  Počet běžných účtů

  251 328

  372 650

  48%

  Počet spořicích účtů

  203 409

  264 639

  30%

  Objem vkladů

  52,3 mld. Kč

  64,2 mld. Kč

  23%

  Objem úvěrů

  24,8 mld. Kč

  26,4 mld. Kč

  6%

  Konsolidovaný zisk

  311,7 mil. Kč

  322,1 mil. Kč

  3%

  Bilanční suma

  59,1 mld. Kč

  72,8 mld. Kč

  23%

  Vlastní kapitál

  4,6 mld. Kč

  5,1 mld. Kč

  11%

  Počet zaměstnanců

  549

  662

  21%

  Počet poboček

  24

  29

  +5

  Počet bankomatů

  52

  63

  +11

  Zpět na tiskové zprávy