Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Air Bank za tři čtvrtletí vykázala zisk 1,2 miliardy korun
  06/11/2020

  Neauditované individuální hospodářské výsledky Air Bank a.s. k 30. září 2020 podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS):

  Air Bank ve třetím čtvrtletí letošního roku vykázala čistý zisk 1,2 miliardy korun. Meziročně byl zisk vyšší o 8 %. Výnosy banky v souvislosti s ekonomickými dopady boje proti epidemii koronaviru v ČR zůstaly sice meziročně na stejné výši, ale Air Bank se stejně jako v předchozím čtvrtletí především dařilo dál snižovat provozní náklady. Zároveň také rostl objem poskytnutých úvěrů a počet klientů se meziročně zvýšil o 80 tisíc na 847 tisíc klientů.

  „I přes současnou nepříznivou ekonomickou situaci, která má vliv také na bankovní odvětví, jsme za první tři čtvrtletí letošního roku dosáhli meziročně srovnatelného hospodářského výsledku. Hlavním důvodem je, že jsme na aktuální situaci dokázali zareagovat významným snížením provozních nákladů. Dá se však očekávat, že se dopady stále probíhající pandemie na českou ekonomiku budou prohlubovat a nadále ovlivňovat budoucí výsledky také našeho podnikání,“ říká Michal Strcula, generální ředitel Air Bank.

  Počet klientů banky meziročně stoupl o 11 %, a na konci září tak Air Bank měla 847 092 klientů. Počet běžných účtů se navýšil o 12 % na 962 552. Také počet spořicích účtů vzrostl, a to o 13 % na 542 039. Objem vkladů na běžných a spořicích účtech klientů meziročně vzrostl o 13 % na 118,4 miliardy korun.

  Air Bank se dařilo navyšovat i objem rozpůjčovaných peněz, meziročně se objem úvěrů zvýšil o 11 % na 58,0 miliardy korun. Čisté výnosy očištěné o úvěrové ztráty zůstaly meziročně stejné na úrovni 2,6 miliardy korun, zároveň banka také snížila správní a režijní náklady o 8 % na 1,1 miliardy korun.

  Celková bilanční suma Air Bank vzrostla meziročně o 15 % na 132,7 miliardy korun. Vlastní kapitál se zvýšil o 24 % na 11,0 miliardy korun.

    30. 9. 2019 30. 9. 2020 Meziroční změna
  Čistý zisk 1,084 mld. Kč 1,169 mld. Kč + 8 %
  Čisté výnosy očištěné o úvěrové ztráty 2,6 mld. Kč 2,6 mld. Kč + 0 %
  Správní a režijní náklady −1,2 mld. Kč -1,1 mld. Kč - 8 %
  Počet klientů 766 566 874 092 + 11 %
  Počet běžných účtů 861 386 962 552 + 12 %
  Počet spořících účtů 479 907 542 039 + 13 %
  Objem vkladů 104,9 mld. Kč 118,4 mld. Kč + 13 %
  Objem úvěrů 52,2 mld. Kč 58,0 mld. Kč + 11 %
  Bilanční suma 115,8 mld. Kč 132,7 mld. Kč + 15 %
  Vlastní kapitál 8,831 mld. Kč 10,995 mld. Kč + 24 %
  Počet zaměstnanců 794 790 - 1 %
  Počet poboček 35 34 - 1
  Počet bankomatů 368 374 + 6

   

  Zpět na tiskové zprávy