Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Air Bank za tři čtvrtletí vydělala více než 1,2 miliardy korun. Má už 656 tisíc klientů
  02/11/2018

  Neauditované individuální hospodářské výsledky Air Bank a.s. k 30. září 2018 podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS):

  Air Bank za tři čtvrtletí vydělala více než 1,2 miliardy korun. Má už 656 tisíc klientů

  Air Bank ve třetím čtvrtletí letošního roku poprvé od svého vzniku překonala miliardovou hranici a vykázala čistý zisk 1 222 milionů korun. Meziročně byl zisk banky vyšší o 329 %. Air Bank se dál daří získávat nové klienty i navyšovat objem rozpůjčovaných peněz a tím zvyšovat příjmy z běžného retailového bankovnictví. Hlavní příčinou skokového nárůstu zisku byly ale především mimořádné jednorázové příjmy z investic banky.

  „Od začátku se snažíme, aby nás klienti mohli mít rádi a rádi využívali naše služby. Navíc pokud jsou pro ně služby výhodné, více je využívají a to se pozitivně odráží i v hospodaření a v dalších investicích do rozvoje banky. Velmi si považuji, že takový přístup se nám daří naplňovat. Dokazují to nejen noví klienti, kteří k nám stále přicházejí, ale také výborné hospodaření Air Bank,“ říká Michal Strcula, generální ředitel Air Bank.

  Služby Air Bank ke konci září využívalo už přes 656 tisíc klientů. Jejich počet tak meziročně vzrostl o 14 %. Ještě více se zvýšil počet běžných účtů, a to o 18 % na 722 681. Počet spořicích účtů se navýšil o 50 tisíc na 423 465.

  Air Bank se daří nadále zvyšovat objem rozpůjčovaný peněz. Celkový objem úvěrů v portfoliu se zvýšil o 19 % na 45,4 miliardy korun. Navíc banka od konce června svým klientům nově nabízí také kontokorent. Air Bank nadále pokračuje v investicích do výstavby vlastní bankomatové sítě. Na konci září měla celkem 358 bankomatů, což je o 96 bankomatů více než před rokem

  Objem vkladů na běžných a spořicích účtech klientů se zvýšil o 17 % na 101 miliardy korun. Celková bilanční suma banky vzrostla ke konci září meziročně o 18 % na 111,8 miliardy korun. Vlastní kapitál se zvýšil o 22 % na 7,5 miliardy korun.

   

    30. 9. 2017 30. 9. 2018 Meziroční změna
  Čistý zisk 284,8 mil. Kč 1 221,9 mil. Kč + 329 %
  Čisté výnosy očištěné o úvěrové ztráty 1 325,6 mil. Kč 2 426,1 mil. Kč + 83 %
  Správní a režijní náklady -970,2 mil. Kč -1 044,7 mil. Kč + 8 %
  Počet klientů 578 229 656 497 + 14 %
  Počet běžných účtů 613 436 722 681 + 18 %
  Počet spořících účtů 373 402 423 465 + 13 %
  Objem vkladů 86,3 mld. Kč 101,0 mld. Kč + 17 %
  Objem úvěrů 38,2 mld. Kč 45,4 mld. Kč + 19 %
  Bilanční suma 94,6 mld. Kč 111,8 mld. Kč + 18 %
  Vlastní kapitál 6,2 mld. Kč 7,5 mld. Kč + 22 %
  Počet zaměstnanců 773 789 + 2 %
  Počet poboček 35 35 + 0
  Počet bankomatů 262 358 + 96

   

  Zpět na tiskové zprávy