Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Air Bank za rok 2019 vydělala 1,5 miliardy korun a má už přes 788 tisíc klientů
  07/02/2020

  Neauditované individuální hospodářské výsledky Air Bank a.s. k 31. prosinci 2019 podle mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS):

  Air Bank za rok 2019 vydělala 1,5 miliardy korun a má už přes 788 tisíc klientů

  Air Bank v roce 2019 opět dosáhla kladného výsledku hospodaření a vykázala nekonsolidovaný čistý zisk 1,5 miliardy korun. Meziročně byl zisk banky vyšší o 7 %. Air Bank se dál dařilo získávat nové klienty, jejich počet se za rok 2019 zvýšil o 115 tisíc. Bance vzrostl o pětinu i objem poskytnutých úvěrů a celkově se jí dařilo navyšovat také příjmy z běžného retailového bankovnictví.

  „Rok 2019 byl pro nás výjimečný v mnoha směrech. Dosáhli jsme historicky nejvyššího zisku. Spustili jsme řadu nových služeb, jako jsou okamžité platby, multibanking, aplikace pro placení Apple Pay a Google Pay nebo možnost otevřít si nový účet přímo v aplikaci My Air. I díky tomu se počet klientů na konci roku přiblížil hranici 800 tisíc. Těší mě, že se naší bance v uplynulém roce dostalo uznání i od odborné veřejnosti, která Air Bank mimo jiné ocenila tituly Nejlepší banka, Banka roku, Banka zákazníků nebo Vstřícná banka. Máme z toho opravdu velkou radost a dál chceme pracovat na tom, aby klienti byli spokojeni s našimi službami a celkově s naším přístupem k bankovnictví,“ říká Michal Strcula, generální ředitel Air Bank.

  Na konci prosince 2019 měla Air Bank 788 602 klientů, to představuje meziroční nárůst o 17 %. Počet běžných účtů se navýšil o 19 % na 889 750. Také počet spořicích účtů vzrostl, a to o 15 % na 498 414. Objem vkladů na běžných a spořicích účtech klientů meziročně vzrostl o 5 % na 107,1 miliardy korun.

  Air Bank se dařilo navyšovat i objem rozpůjčovaných peněz, meziročně se objem úvěrů zvýšil o 19 % na 55,3 miliardy korun. Nejen díky tomu čisté výnosy očištěné o úvěrové ztráty stouply meziročně o 13 % na 3,5 miliardy korun. Správní a režijní náklady vzrostly o 7 % na 1,6 miliardy korun.

  Celková bilanční suma Air Bank vzrostla meziročně o 6 % na 118,7 miliardy korun. Vlastní kapitál se zvýšil o 27 % na 9,8 miliardy korun.

   

    31. 12. 2018 31. 12. 2019 Meziroční změna
  Čistý zisk 1,4 mld. Kč 1,5 mld. Kč + 7 %
  Čisté výnosy očištěné o úvěrové ztráty 3,1 mld. Kč 3,5 mld. Kč + 13 %
  Správní a režijní náklady -1,5 mld. Kč -1,6 mld. Kč + 7 %
  Počet klientů 673 407 788 602 + 17 %
  Počet běžných účtů 746 818 889 750 + 19 %
  Počet spořících účtů 434 693 498 414 + 15 %
  Objem vkladů 102,1 mld. Kč 107,1 mld. Kč + 5 %
  Objem úvěrů 46,3 mld. Kč 55,3 mld. Kč + 19 %
  Bilanční suma 112,4 mld. Kč 118,7 mld. Kč + 6 %
  Vlastní kapitál 7,7 mld. Kč 9,8 mld. Kč + 27 %
  Počet zaměstnanců 778 798 + 3 %
  Počet poboček 35 35 + 0
  Počet bankomatů 365 373 + 8

   

  Zpět na tiskové zprávy