Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Air Bank vykázala v 1. čtvrtletí zisk 35 milionů Kč a překročila hranici 450 tisíc klientů
  19/05/2016

  Hospodářské výsledky Air Bank a. s. k 31. březnu 2016 podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS), neauditované, individuální:

  Air Bank pokračuje v ziskovém hospodaření i v letošním roce. V prvním čtvrtletí vykázala zisk 35 milionů korun. Meziročně se zisk Air Bank snížil o 73 %. Do poklesu zisku se kromě přetrvávajícího prostředí nízkých úrokových sazeb nově promítl i výpadek příjmů z karetních poplatků způsobený novou právní úpravou.

  Počet klientů banky naopak dál rychle rostl a ke konci března 2016 se meziročně zvýšil o 32 % na 452 tisíc. Objem vkladů se meziročně zvýšil o 25 % na 71,9 miliardy korun a výše čistého úvěrového portfolia o 7 % na 27,5 miliardy korun.

  Celková bilanční suma Air Bank vzrostla meziročně o 22 % na 79,2 miliardy korun. Vlastní kapitál banky se zvýšil o 3 % na 5 miliard korun.

  Zpět na tiskové zprávy