Souhlas s užíváním výročních zpráv

V souladu s Podmínkami používání těchto webových stránek se vylučuje a je zakázáno užívat fotografie obsažené ve výročních zprávách umístěných na shora uvedených stránkách pro jiné než výhradně vlastní osobní a nekomerční účely a tyto fotografie rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak do fotografií obsažených ve výročních zprávách zasahovat a tyto zásahem dotčené fotografie rozmnožovat. Obsah výročních zpráv včetně fotografií můžete zobrazovat na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu, můžete si tisknout jednotlivé stránky na papír (avšak nikoliv pořizovat jejich fotokopie) a tyto stránky ukládat v elektronické podobě na disku nebo ve svém mobilním telefonu (avšak nikoliv na serveru či jiném paměťovém médiu zapojeném do sítě) výhradně pro své vlastní osobní a nekomerční účely.

Souhlasím s uvedenými podmínkami užívání výroční zprávy.

Ano   Ne

Příprava náhledu

  Air Bank vydělala v 1. pololetí 40 mil. Kč, počet klientů vzrostl na 475 tisíc
  12/08/2016

  Neauditované individuální hospodářské výsledky Air Bank a. s. k 30. červnu 2016 podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS):

  Air Bank i v letošním roce pokračuje v ziskovém hospodaření. Za první pololetí letošního roku vykázala čistý zisk 39,9 milionu korun. Air Bank dál rychle rostla a na konci června 2016 už měla téměř 475 tisíc klientů. Oproti loňsku byl zisk banky nižší, a to především vlivem dočasného tržního přecenění investic. Zatímco loni Air Bank pomohlo k nečekaně vyššímu zisku, letos naopak kvůli nejistotě na evropských trzích způsobilo jeho pokles. Už třetí rok v zisku umožňuje Air Bank dál investovat do svého rozvoje.

  „Máme radost, že počet našich klientů i jejich zájem o naše služby dál rychle roste, a že se nám daří už třetí rok v řadě hospodařit ziskově. Umožňuje nám to dál hodně investovat do vývoje nových služeb i třeba rozšiřování bankomatové sítě,“ říká k pololetním výsledkům banky Michal Strcula, generální ředitel Air Bank.

  Air Bank v uplynulých měsících například představila v Česku úplně novou službu Šanon, která lidem zjednodušuje platby faktur a život s účtenkami. Investovala také do dalšího rozšiřování sítě poboček i bankomatů. Za posledních dvanáct měsíců Air Bank postavila 8 nových poboček a 30 nových bankomatů.

  Díky tomu se dál rychle zvyšuje i počet klientů Air Bank, který ke konci června 2016 meziročně vzrostl o 30 % na 474 761. Objem vkladů na běžných a spořicích účtech klientů meziročně vzrostl o 21 % na 74,2 miliardy Kč. Celkový objem úvěrů v portfoliu banky se zvýšil o 12 % na 28,6 miliardy Kč. Nejrychleji opět rostly spotřebitelské úvěry a nově i hypotéky, které loni Air Bank začala refinancovat.

  Celková bilanční suma Air Bank vzrostla meziročně o 20 % na 81,6 miliardy korun. Vlastní kapitál banky se zvýšil o 3 % na 5 miliard korun.

    30. 6. 2015 30. 6. 2016 Meziroční změna
  Čistý zisk 350,4 mil. Kč 39,9 mil. Kč -89 %
  Počet klientů 366 163 474 761 30 %
  Počet běžných účtů 331 899 469 277 41 %
  Počet spořicích účtů 245 418 315 359 28 %
  Objem vkladů 61,4 mld. Kč 74,2 mld. Kč 21 %
  Objem úvěrů 25,5 mld. Kč 28,6 mld. Kč 12 %
  Bilanční suma 67,9 mld. Kč 81,6 mld. Kč 20 %
  Vlastní kapitál 4,8 mld. Kč 5,0 mld. Kč 3 %
  Počet zaměstnanců 646 719 11 %
  Počet poboček 26 34 +8
  Počet bankomatů 57 87 +30

  Zpět na tiskové zprávy